Vesihuoltolaitoksen taloussuunnittelu mahdollistaa palveluiden kehittämisen ja hyvän omaisuudenhallinnan

05.03.2019
Vesihuoltolaitoksen taloussuunnittelu mahdollistaa palveluiden kehittämisen ja hyvän omaisuudenhallinnan

Vesihuoltolaitoksen hyvällä ja pitkäjänteisellä taloussuunnittelulla mahdollistetaan vesihuollon palveluiden kehittäminen ja hyvä omaisuudenhallinta. Vesihuoltoverkostoon täytyy voida investoida, jotta se pysyy kunnossa. Suomen vesihuoltoverkosto on iältään vanhaa, jonka vuoksi investointeja sen saneerauksiin on pakko lisätä. Lataa myös uusin asiantuntijamateriaalimme, joka kertoo, miten vesihuoltolaitoksen taloutta voidaan kehittää hallitusti ja kannattavasti.

Saneerausvelka uhkaa laatua ja palvelutasoa

Vesihuollon talouden suunnittelun on oltava pitkäjänteistä ja ennakoivaa, jotta veden hinnan hallitsematon kasvu voidaan välttää. Hyvällä taloussuunnittelulla ja omaisuudenhallinnan kehittämisellä mahdollistetaan jatkuva panostus vesihuollon omaisuuden ylläpitoon. Kerroimme tästä lisää uusimmassa oppaassamme.

Palvelutasolla taataan asiakastyytyväisyys

Suomessa vesihuollon asiakkaat ovat tottuneet laadukkaaseen vesihuoltoon niin talousveden saannin kuin jäteveden käsittelyn suhteen. Suomessa puhdas ja laadukas vesihuolto on arkipäiväinen asia ja monelle itsestäänselvyys. Tämän vuoksi asiakkaiden odotukset vesihuollon palvelutasoa kohtaan ovat korkealla.

Mistä vesihuollon palvelutaso muodostuu?

  • Veden laatu
  • Toimitusvarmuus
  • Häiriötilanteisiin varautuminen
  • Nopea ja tehokas asiakasviestintä

Vesihuoltoverkosto vaatii jatkuvaa ylläpitoa. Hyväkuntoisella ja toimivalla vesihuoltoverkostolla varmistetaan veden laatu ja toimitusvarmuus. Vanhan vesihuoltoverkoston ylläpito on kalliimpaa kuin uuden, toimivan ja nykyaikaista teknologiaa hyödyntävän. Vanhan vesihuoltoverkoston toimivuus ei ole ennustettavaa ja se saattaa vaatia yllättäviä investointeja. Vesihuollon häiriötilanteet vaativat nopeaa reagointia ja varotoimenpiteitä. Teknisen osaamisen lisäksi laadukas vesihuolto vaatii monialaista osaamista. Häiriötilanteet edellyttävät sujuvaa asiakasviestintää ja siihen soveltuvien välineiden hallintaa.

Taloussuunnittelu mahdollistaa vesihuollon kehittämisen

Pitkäjänteinen taloussuunnittelu tähtää kannattavaan vesihuollon kehittämiseen. Veden hinta on asetettava sellaiselle tasolle, että se kattaa vesihuollon investointien kustannukset ja mahdollistaa tuoton omaisuudelle.
Vesihuoltoverkoston nykytila tulee olla selvillä, jotta vesihuoltoverkostoon tehtävät investoinnit voidaan ajoittaa ja kohdistaa oikein. Pisara Avainanalyysin avulla verkoston nykytilaa voidaan kartoittaa nopeasti. Se antaa selkeän läpileikkauksen kunnan vesihuollon nykytilasta.

Tahdotko lukea lisää?

Pisaran opas Vesihuoltolaitoksen talouden hallittu ja kannattava kehittäminen on suunnattu kuntapäättäjille ja vesihuollon ammattilaisille. Kerromme oppaassa miten hyvällä taloussuunnittelulla ja omaisuudenhallinnalla voidaan säilyttää vesihuollon omaisuuden arvo ja miten palvelutasolla taataan asiakastyytyväisyys.

Lataa maksuton asiantuntijaopas

Herättikö teksti ajatuksia? Jätä kommenttisi tähän!