Vesihuollon digitalisaation investoinnit maksavat itsensä takaisin hyötyjen kautta

18.06.2019
Vesihuollon digitalisaation investoinnit maksavat itsensä takaisin hyötyjen kautta

Vesihuollon digitalisaation tärkein tehtävä on mahdollistaa entistä parempi ja turvallisempi vesihuolto. Paremman asiakastyytyväisyyden lisäksi digitalisaatio tuo monenlaisia hyötyjä sekä vesihuollon suunnitteluun että sen operatiiviseen toimintaan. Tässä blogiartikkelissa Pisaran asiantuntijat kertovat miten vesihuollon digitalisaation investoinnit maksavat itsensä takaisin hyötyjen kautta.

Hyötyjä niin suunnitteluun kuin operatiiviseen toimintaan

Vesihuollon digitalisaation hyödyt ovat ilmeiset. Vesihuollosta tulee laadukkaampaa ja sen toimitusvarmuus paranee. Tämä tarkoittaa vesihuollon asiakkaille entistä korkeampaa palvelutasoa.

Vesihuoltolaitosten on syytä varautua kymmenistä satoihin tuhansiin euroihin nouseviin digitalisaation kohdistuviin investointeihin. Investointien koko riippuu luonnollisesti hankkeiden laajuudesta. Digihankkeiden investoinnit maksavat itsensä takaisin keskimäärin 3-5 vuodessa. Investoinnin takaisinmaksu ei kuitenkaan ole aina suoraviivaisesti todettavissa, vaan takaisinmaksu muodostuu useista saavutetuista hyödyistä ja säästetyistä euroista.

Seuraavissa kappaleissa esittelemme merkittävimpiä digitalisaation hyötyjä ja kerromme, miten ne maksavat itsensä hyötyinä takaisin.

Saneeraukset voidaan kohdentaa tarkemmin

Digitalisaatio tekee vesihuollon suunnittelusta ja kehittämisestä tehokkaampaa. Esimerkiksi saneerausinvestointien oikea kohdentaminen ja ajoittaminen helpottuu, kun päätösten taustalle on kerätty dataa.

Suomen vesihuoltoverkosto ikääntyy ja seuraavien vuosien aikana siihen kohdistuvien saneerausten määrä tulee kasvamaan. Saneerausinvestoinnit on tärkeää kohdentaa ja ajoittaa oikein. Investoinnit ja toimenpiteet tulee kohdentaa kriittisyyden perusteella, ei esimerkiksi vain verkosto-osuuden iän mukaan. Uudempi verkosto-osuus voi olla heikommassa kunnossa kuin vanhempi verkosto-osa. Kattavasti kerätyn ja dokumentoidun tiedon avulla investoinnit pystytään kohdentamaan oikein. Tämä säästää vesihuoltolaitokset virheinvestoinneilta, jotka aiheuttavat aina lisätyötä ja -kustannuksia.

Digitalisaatio tehostaa vesihuollon operatiivista toimintaa

Digitalisaation hyödyt yltävät myös vesihuollon operatiiviseen toimintaan. Esimerkiksi vesiverkoston laiteasemien digitalisoinnilla mahdollistetaan tehokkaampi ja laadukkaampi vesiverkoston valvonta. Etävalvontajärjestelmän avulla voidaan valvoa vesiverkoston tilaa pienemmillä henkilöstöresursseilla ja entistä laadukkaammin.

Kattavan ja osittain automatisoidun valvonnan suurimmat edut näkyvät esimerkiksi verkoston vuotojen nopeammassa havainnoinnissa. Digitalisaatio mahdollistaa esimerkiksi vuotovahtisovelluksen hyödyntämisen osana vesiverkoston valvontajärjestelmää. Sovelluksen avulla vuodot havaitaan nopeasti, minkä ansiosta vuototilanteisiin voidaan reagoida nopeasti. Nopea reagointi säästää vettä ja tuo siten kustannussäästöjä.

Digitalisaatio mahdollistaa laajamittaisen vesiliiketoiminnan kehittämisen, mukaan lukien vesihuoltolaitosten toiminnan tehostamisen, työnohjauksen ja eri automaatioratkaisujen hyödyntämisen. Vesihuollossa keskeistä on toimintavarmuus. Kun toimitusvarmuus paranee ja inhimilliset virheet vähenevät, asiakas saa entistä laadukkaampaa vesihuoltopalvelua.

Vesihuollon tulevaisuus edellyttää digitalisaatiota

Suomalaisen vesihuollon laatu on hyvää ja monet vesihuollon asiakkaat pitävätkin turvallista ja toimivaa vesihuoltoa itsestäänselvyytenä. Jotta sama taso voidaan säilyttää myös tulevaisuudessa, tulee vesihuoltoon investoida. Digitalisaation avulla turvataan tulevaisuuden vesihuolto.

Vesihuollon osaajat eläköityvät ja digitaalisten ratkaisujen puitteista eläkkeelle siirtymisen myötä hukkuu paljon arvokasta, hiljaista tietoa. Kun hiljainen tieto dokumentoidaan ja esimerkiksi vesiverkostoon liittyvä tieto tallennetaan osaksi verkkotietojärjestelmää, taataan vesihuollon laatu myös henkilöstömuutosten yli.

Toimialan kehittyessä vesihuollosta tulee myös houkutteleva toimiala tulevaisuuden osaajille. Vesihuoltolaitokset voivat digitalisaation myötä hyödyntää hyvin samankaltaisia järjestelmiä kuin muillakin toimialoilla. Näin tulevaisuuden osaajia on helpompi houkutella modernille vesihuollon alalle.

Haluatko lisätietoja?

Digitalisaatio on merkittävä osa vesihuollon kehittämistä. Lataa asiantuntijaoppaamme vesihuollon kehittämisestä. Opas on kirjoitettu erityisesti taloussuunnittelun näkökulmasta, mutta se käsittelee myös vesihuollon laadun kehittämistä laajemmasta näkökulmasta.

Lataa maksuton asiantuntijaopas

Herättikö teksti ajatuksia? Jätä kommenttisi tähän!