Vesihuollon digitalisaatio – kiristyneet vaatimukset haastavat kehittämään osaamista

20.02.2018
Vesihuollon digitalisaatio – kiristyneet vaatimukset haastavat kehittämään osaamista

Vesihuollossa digitalisaatiolla tarkoitetaan älykkäitä digitaalisia palveluita ja työkaluja, jotka mahdollistavat ennakointiin, optimointiin ja etämonitorointiin perustuvan toiminnan. Digitaalisilla menetelmillä on mahdollista paitsi lisätä vesihuollon toimintavarmuutta ja kasvattaa kustannustehokkuutta, myös turvata kuntalaisten tyytyväisyys - niin tänään kuin huomennakin.

Digitaalisuuden nykytila suomalaisessa vesihuollossa

Euroopassa on nähty tällä vuosikymmenellä kiinnostavia kokeiluja liittyen muun muassa dataan perustuvaan kaupungin resurssien hallintaan (Smart City-konseptit). Datalähtöinen resurssienhallinta on mahdollistanut jo esimerkiksi energiankulutuksen sekä liikenteen hallinnan automaattisesti ja reaaliaikaisesti käytön mukaan. Resurssien järkevä ja todellisen kulutuksen mukainen hallinta pienentää energiankulutusta ja tuo säästöjä sekä ympäristölle että taloudelle.

Suomessa vesihuollon digitaalisuus ei ole vielä niin pitkällä kuin esimerkiksi sähköalalla, mutta kehitys on nousujohteista. Monilta osin teknologia uusiin digitaalisiin toimintatapoihin on jo valmiina, ja digitaalisten ratkaisujen käyttö lisääntyy jatkuvasti. Kehitystä kuitenkin hidastaa se, että vanhat laitteistot ovat edelleen toimintakunnossa ja siksi vesihuollosta vastaava taho lykkää uusia investointeja.

Vesihuollon kiristyneet vaatimukset haastavat kehittymään

Vaikka digitaaliset investoinnit ovat vesihuollon osalta monin paikoin vasta korkeintaan suunnitelman tasolla, vesihuollon digitalisointi on juuri nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan. Vesihuoltolain vaatimuksia kiristettiin vuonna 2016 muun muassa vesi- ja viemäriverkostojen sähköisen kartta-aineiston osalta. Lakimuutoksen tavoitteena on helpommin hallittava verkostojen ylläpito.

Lainsäädännön tiukentuneet vaatimukset haastavat erityisesti pieniä vesilaitoksia, joilla on rajalliset henkilöresurssit ja kyky investoida uuteen teknologiaan. Isoimmissa vesilaitoksissa parantamisen varaa digitaalisten palvelujen ja työkalujen hyödyntämisessä on esimerkiksi tiedon analysoinnissa ja keruussa laiteasemilta sekä vesiverkon varrelta.

Digitaalinen osaaminen tuo etumatkaa

Koska vesihuollossa on kyse kiinteästä infrasta, digitaalisuus ei suoraan poista vesihuoltoon liittyvää mekaanista työtä tai esimerkiksi laiteasemia. Vaikka digitaalisuus mahdollistaa vesiverkoston etähallinnan, paikallista erityisosaamista tarvitaan aina, ja alalle tarvitaan uusia ammattilaisia. Tulevaisuuden voi odottaa tuovan mukanaan myös uusia työnimikkeitä. Kuten muuallakin yhteiskunnassa myös vesihuollossa tarvitaan tulevaisuudessa sekä järjestelmäosaamista että henkilöitä, jotka kykenevät analysoimaan tietoa. Ei ole ollenkaan mahdotonta, että vesihuollossa työskentelee seuraavalla vuosikymmenellä data-analyytikkoja tai tietojärjestelmien suunnittelijoita.

Jos suomalaisesta vesiosaamisesta halutaan rakentaa aidosti kansainvälinen myyntivaltti, erikoistumisen mahdollisuuksia ja osaamista syventäviä polkuja tulee tarjota alan tuleville ammattilaisille jo opiskeluvaiheessa. Silloin yksittäinen laitos tai kunta voi toimia malliesimerkkinä paremmasta huomisesta.

Haluatko lisätietoa?

Lataa maksuton Digitalisaation hyödyt vesihuollossa -asiantuntijaoppaamme saadaksesi lisätietoa digitalisaatiosta ja sen hyödyistä vesihuollossa.

Herättikö teksti ajatuksia? Jätä kommenttisi tähän!