Kuntapäättäjä, ovatko kuntasi asukkaat tyytyväisiä vesihuollon palvelutasoon? Huomioi nämä neljä asiaa

25.04.2019

Vesihuollon palvelutaso muodostuu toimitusvarmuudesta, laadusta, kustannustehokkuudesta ja ympäristövastuusta. Se edellyttää mahdollisuutta investoida vesihuollon omaisuuteen ja resursoida riittävästi aikaa toiminnan kehittämiseen. Tässä blogiartikkelissa kerromme, miten kunnat voivat parantaa vesihuollon palvelutasoa ja laatua kannattavasti.

Lue lisää

Pisaran yhteistyömallit ja palvelut skaalautuvat kunnan tarpeiden mukaan

19.03.2019

Pisara tarjoaa kunnille yhteistyömalleja, joiden avulla riskien- ja omaisuudenhallinta, toimintavarmuus sekä kustannustehokkuus saatetaan nykypäivän vaatimustasolle. Pisara-yhteistyömalleja on neljä; operointi, vuokraus, omistus, rahoitus ja ne skaalautuvat kuntien tarpeiden mukaisesti. Tutustu yhteistyömalleihin kolmen asiakastarinamme kautta!

Lue lisää

Vesihuoltolaitoksen taloussuunnittelu mahdollistaa palveluiden kehittämisen ja hyvän omaisuudenhallinnan

05.03.2019

Vesihuoltolaitoksen hyvällä ja pitkäjänteisellä taloussuunnittelulla mahdollistetaan vesihuollon palveluiden kehittäminen ja hyvä omaisuudenhallinta. Vesihuoltoverkostoon täytyy voida investoida, jotta se pysyy kunnossa. Suomen vesihuoltoverkosto on iältään vanhaa, jonka vuoksi investointeja sen saneerauksiin on pakko lisätä. Lataa myös uusin asiantuntijamateriaalimme, joka kertoo, miten vesihuoltolaitoksen taloutta voidaan kehittää hallitusti ja kannattavasti.

Lue lisää

Miten parantaa kunnan vesihuoltoa? Asiantuntijoidemme parhaimmat neuvot

14.02.2019

Kuntien vesihuollon kokonaisuuden hallinta vaatii ennakoivaa otetta ja monialaista osaamista. Vesihuollon operatiivisen toiminnan lisäksi edelläkävijäkunnat panostavat vesihuollon tulevaisuuteen ja kehittämiseen. Kuntapäättäjä, tästä artikkelista löydät asiantuntijoidemme parhaimmat neuvot kuntien vesihuollon kehittämiseen!

Lue lisää

Vesihuolto oli vuonna 2018 asiakaslähtöisyyttä, digitalisaatiota sekä alueellista yhteistyötä

19.12.2018

Palaamme vuoden lopuksi suosituimpien sisältöjemme pariin. Vuoden kiinnostavimmiksi aiheiksi nousivat vesihuollon digitalisaatio, asiakaslähtöisyys sekä yhteistyö kuntien vesihuollossa. Asiantuntijamateriaalien ja blogiartikkelien lisäksi nostimme tähän materiaalipakettiin suositun webinaarimme. Hyviä luku- ja kuunteluhetkiä!

Lue lisää

Edelläkävijäkunta haluaa investoida vesihuollon tulevaisuuteen

04.10.2018

Kunnat tuottavat asukkailleen runsaasti palveluita, joiden avulla mahdollistetaan mutkaton ja onnellinen arki. Puhdas vesi on välttämätön hyvinvoivan ja menestyksekkään kunnan rakentamisessa. Tiukentuva lainsäädäntö ja vesihuoltoon liittyvät uhkakuvat eivät helpota kuntapäättäjien työtä hyvinvoivan kunnan kehittämisessä. Siksi Pisara tarjoaa monipuolisia ratkaisumalleja kunnille niiden asukkaiden hyvinvoinnin mahdollistamiseksi.

Lue lisää

Kuntapäättäjä, tunnetko kuntasi vesihuollon tilan?

23.08.2018

Se, miten vesihuollon kumuloituvat ongelmat ratkaistaan pitkällä aikavälillä, vaikuttaa kunnan elinvoimaisuuteen, alueella harjoitettavaan liiketoimintaan ja jopa asumiseen. Puhdas talousvesi ei välttämättä ole tulevaisuudessa itsestäänselvyys, ja veden hinta tulee väistämättä nousemaan. Tällöin ammattimaisesti järjestetty vesihuolto nousee kunnan vetovoimatekijäksi. Vesihuollon tulevaisuudesta ja Pisaran ratkaisusta kuulet lisää tämän vuoden Kuntamarkkinoilla 12.-13.9.2018.

Lue lisää

Näin edelläkävijäkunnassa ratkaistaan vesihuollon haasteet

18.05.2018

Vesihuollolla on Suomessa pitkät perinteet. Vesihuollon kiristyvien vaatimusten myötä monet kunnat ovat kuitenkin uudenlaisten päätösten edessä. Samaan aikaan vesihuoltoa uhkaavat myös asiantuntijoiden eläköityminen ja saneerausvelan kasvaminen. Kuinka vesihuollon uudenlaiset haasteet voidaan ratkaista ja millaisia vaihtoehtoja kunnilla on?

Lue lisää

Kuntien elinvoimaisuus nousuun investoimalla tulevaisuuteen

15.02.2018

Kunnan vastuulle kuuluu vesihuollon lisäksi lukuisia muita tehtäviä, joihin panostaminen on kunnan elinvoimaisuuden kannalta tärkeää. Vesihuollon suunnittelua ja siihen liittyvää päätöksentekoa on tehostettava, sillä vesihuollossa lisääntyvä sääntely, verkostojen ikääntyminen, osaamisvaatimusten nousu ja paikoittainen pula vesiammattilaisista aiheuttaa kustannuspaineita ja riskitason nousua. Kokenut ja kuntarajat ylittävän yhteistyön mahdollistava vesihuollon kumppani antaa kunnalle ja erityisesti kuntajohdolle mahdollisuuden keskittää resurssinsa sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Samalla rakennetaan hyvä perusta toimivalle ja tulevaisuuteen tähtäävälle vesihuollolle.

Lue lisää

Vesihuollon omaisuutta hoidettava aktiivisesti ja systemaattisesti

15.01.2018

Arviot maamme vesilaitosten saneerausvelan määrästä vaihtelevat 600 miljoonasta 1,2 miljardiin euroon. Eksaktin luvun etsintää olennaisempaa on kuitenkin vesilaitosten omaisuudenhallinnan tukeminen. Viisas omaisuudenhallinta perustuu systemaattisesti kerättävään tietoon sekä toimiviksi testattuihin menetelmiin ja työkaluihin.

Lue lisää