Vesihuollon digitalisaation investoinnit maksavat itsensä takaisin hyötyjen kautta

18.06.2019

Vesihuollon digitalisaation tärkein tehtävä on mahdollistaa entistä parempi ja turvallisempi vesihuolto. Paremman asiakastyytyväisyyden lisäksi digitalisaatio tuo monenlaisia hyötyjä sekä vesihuollon suunnitteluun että sen operatiiviseen toimintaan. Tässä blogiartikkelissa Pisaran asiantuntijat kertovat miten vesihuollon digitalisaation investoinnit maksavat itsensä takaisin hyötyjen kautta.

Lue lisää

Miksi vesihuollon digitalisaatiosta kannattaa kiinnostua juuri nyt?

11.06.2019

Vesihuollon digitalisoituminen varmistaa Suomen vesihuollon tulevaisuuden. Digitaalisista ratkaisuista on monia hyötyjä sekä vesihuollon kehittämiseen, että operatiiviseen toimintaan. Teknologioiden kehittymisen myötä ne ovat vesihuoltolaitosten saavutettavissa nyt hyvinkin kustannustehokkaasti. Tässä blogiartikkelissa asiantuntijamme pohtivat, miksi vesihuollon digitalisaatio on pinnalla juuri nyt.

Lue lisää

Alueellinen yhteistyö tuo vesihuoltoon merkittäviä etuja

16.10.2018

Alueellinen yhteistyö vesihuollossa mahdollistaa pienten vesihuoltolaitosten voimavarojen yhdistämisen ja kustannusten jakamisen siten, että kaikki vesihuollon asiakkaat saavat nauttia entistä laadukkaammasta ja puhtaammasta vedestä. Yhteistyötä tehdään jo nyt eri vesihuollon palveluiden saralla. Tässä artikkelissa kerromme, miksi laajempi vesihuollon yhteistyö kannattaa ja mitä etuja se tuo vesihuoltolaitoksille ja erityisesti sen asiakkaille.

Lue lisää

Edelläkävijäkunta haluaa investoida vesihuollon tulevaisuuteen

04.10.2018

Kunnat tuottavat asukkailleen runsaasti palveluita, joiden avulla mahdollistetaan mutkaton ja onnellinen arki. Puhdas vesi on välttämätön hyvinvoivan ja menestyksekkään kunnan rakentamisessa. Tiukentuva lainsäädäntö ja vesihuoltoon liittyvät uhkakuvat eivät helpota kuntapäättäjien työtä hyvinvoivan kunnan kehittämisessä. Siksi Pisara tarjoaa monipuolisia ratkaisumalleja kunnille niiden asukkaiden hyvinvoinnin mahdollistamiseksi.

Lue lisää

Kunnan vesihuollon kehittäminen Pisara BlueModelin avulla

20.09.2018

Kunnilla riittää haasteita vesihuollossa: saneerausvelat nousevat, vesihuollon asiantuntijat eläköityvät, vesihuoltoverkot rapautuvat, veden hinta karkaa ja epidemiatkin uhkaavat myllätä. Myös digitalisaatio muuttaa vesihuollon toteuttamista aina suunnittelusta käyttöön ja kunnossapitoon saakka. Vesihuollon kumuloituvien ongelmien ratkaiseminen vaikuttaakin kunnan vetovoimaan sekä talouteen. Pisara BlueModel, kuntien vesihuollon uusi älykäs malli, auttaa ensin hahmottamaan kokonaiskuvan kunnan vesihuollon tilanteesta ja tämän jälkeen ratkaisemaan haasteet.

Lue lisää

Vesihuollon vakaa tulevaisuus vaatii uusia investointeja

11.07.2018

Vesihuollon asiantuntijat tietävät, että toimintavarmuuden ja turvallisuuden kannalta seuraavat 10 vuotta tulevat olemaan kriittisiä, vaikka tällä hetkellä ongelmat eivät satunnaisia vesikriisejä lukuun ottamatta näy konkreettisesti kuntalaisten arjessa. Mitkä ovat vesihuollon tulevaisuuden kannalta tärkeimmät toimenpiteet? Kuntalehti uutisoi Suomen vesihuoltoverkostojen olevan monin paikoin kriittisessä tilassa. Artikkelissa ennustetaan verkoston heikkenevän tilan ja kasvavan saneerausvelan muodostuvan tulevaisuudessa sekä ympäristö- että hygieniariskeiksi.

Lue lisää

Mitä vesihuollon riskienhallinnalla tarkoitetaan?

12.06.2018

Vesihuollossa riskejä on sekä strategisella että päivittäisen toiminnan tasolla. Jako eri tasoihin tehdään sen mukaan, millaisia riskit ovat luonteeltaan tai mihin toimintoon ne liittyvät. Käytännössä riskejä ei voi täysin poistaa, mutta niitä on mahdollista oppia tunnistamaan ja hallitsemaan. Kun riski on tunnistettu, tulee arvioida sen realisoitumisen todennäköisyys ja seuraukset sekä se, kuinka riski saadaan hyväksyttävälle tasolle. Vaikuttava ja merkityksellinen riskienhallinta edellyttää järjestelmällistä analysointia ja hallintakeinojen toteuttamista – eli aikaa, osaamista ja tarkoitukseen sopivia työkaluja.

Lue lisää

Miltä näyttää vesihuollon tulevaisuus?

11.04.2018

Vesihuollon tulevaisuus askarruttaa asiantuntijoita. Keskeinen huoli liittyy verkoston ikääntymiseen. Asiantuntijoiden mukaan Suomessa ei tunneta riittävästi verkosto-omaisuuden tilaa, ja siksi päättäjät havahtuvat vesiverkoston saneeraustarpeisiin ja vesihuollon kriittisyyteen usein kriisien kautta. Suomi on sijoittunut kärkipäähän vesialaa koskevissa kansainvälisissä vertailuissa, mutta asiantuntijat ovat huolissaan riittämättömästä panostuksesta niin vesihuoltoalan tutkimukseen kuin kehittämiseen.

Lue lisää

Näin turvataan vesihuollon perusrakenteet

27.03.2018

Kriisi on usein kehityksen liikkeelle paneva voima. Se pakottaa tarkastelemaan toimintatapoja uudelleen. Vesihuollossa ei ole vielä jatkuvan kehityksen kulttuuria, joten vesihuoltolaitosten aktiivisuus ja kiinnostus kehittämiseen ovat paljolti kiinni asenteista ja innostuneista henkilöistä. Oleellista on, miten vesihuoltoala suhteellisen pienenä toimijana saa äänensä kuuluviin. Vesihuollon tulevaisuuden suuri kysymys on, miten kunnat omistajan roolissa päättävät turvata vesihuollon perusrakenteet; tarvittavan taloudellisen pohjan, kestävän henkilöresursoinnin sekä toimivan teknologian.

Lue lisää