Alueellinen yhteistyö tuo vesihuoltoon merkittäviä etuja

16.10.2018

Alueellinen yhteistyö vesihuollossa mahdollistaa pienten vesihuoltolaitosten voimavarojen yhdistämisen ja kustannusten jakamisen siten, että kaikki vesihuollon asiakkaat saavat nauttia entistä laadukkaammasta ja puhtaammasta vedestä. Yhteistyötä tehdään jo nyt eri vesihuollon palveluiden saralla. Tässä artikkelissa kerromme, miksi laajempi vesihuollon yhteistyö kannattaa ja mitä etuja se tuo vesihuoltolaitoksille ja erityisesti sen asiakkaille.

Lue lisää

Käyttö- ja kunnossapitotehtävät - osa järkevää omaisuudenhallintaa

20.06.2018

Vesilaitoskokonaisuus muodostuu prosesseista, joita ovat veden tuotanto ja jakelu sekä viemäröinti ja jätevedenpuhdistus. Kokonaisuuden tärkeimpänä tehtävänä on toimittaa kuntalaisille puhdasta vettä, siirtää syntynyt jätevesi ja puhdistaa se ennen luontoon palauttamista. Näiden prosessien toiminta edellyttää järkevää omaisuudenhallintaa, jonka tärkeä osa ovat erilaiset käyttö- ja kunnossapitotehtävät. Tässä artikkelissa kerromme, mitä käyttö- ja kunnossapitotehtävillä tarkoitetaan vesihuollossa sekä millainen yhteys niillä on esimerkiksi investointeihin ja dokumentaatioon.

Lue lisää

Mitä vesihuollon riskienhallinnalla tarkoitetaan?

12.06.2018

Vesihuollossa riskejä on sekä strategisella että päivittäisen toiminnan tasolla. Jako eri tasoihin tehdään sen mukaan, millaisia riskit ovat luonteeltaan tai mihin toimintoon ne liittyvät. Käytännössä riskejä ei voi täysin poistaa, mutta niitä on mahdollista oppia tunnistamaan ja hallitsemaan. Kun riski on tunnistettu, tulee arvioida sen realisoitumisen todennäköisyys ja seuraukset sekä se, kuinka riski saadaan hyväksyttävälle tasolle. Vaikuttava ja merkityksellinen riskienhallinta edellyttää järjestelmällistä analysointia ja hallintakeinojen toteuttamista – eli aikaa, osaamista ja tarkoitukseen sopivia työkaluja.

Lue lisää

Vesihuollon omaisuutta hoidettava aktiivisesti ja systemaattisesti

15.01.2018

Arviot maamme vesilaitosten saneerausvelan määrästä vaihtelevat 600 miljoonasta 1,2 miljardiin euroon. Eksaktin luvun etsintää olennaisempaa on kuitenkin vesilaitosten omaisuudenhallinnan tukeminen. Viisas omaisuudenhallinta perustuu systemaattisesti kerättävään tietoon sekä toimiviksi testattuihin menetelmiin ja työkaluihin.

Lue lisää