Askeleet vesihuollon digitalisointiin, aloita tästä

10.09.2019

Vesihuollon digitalisaatio tuo merkittäviä etuja sekä vesihuollon kehittämiseen ja suunnitteluun että operatiiviseen toimintaan. Digitaaliset ratkaisut parantavat vesihuollon laatua ja tehostavat vesihuoltolaitosten toimintaa. Tässä blogiartikkelissa kerromme, mistä vesihuollon digihankkeissa kannattaa lähteä liikkeelle.

Lue lisää

Vesihuollon digitalisaation investoinnit maksavat itsensä takaisin hyötyjen kautta

18.06.2019

Vesihuollon digitalisaation tärkein tehtävä on mahdollistaa entistä parempi ja turvallisempi vesihuolto. Paremman asiakastyytyväisyyden lisäksi digitalisaatio tuo monenlaisia hyötyjä sekä vesihuollon suunnitteluun että sen operatiiviseen toimintaan. Tässä blogiartikkelissa Pisaran asiantuntijat kertovat miten vesihuollon digitalisaation investoinnit maksavat itsensä takaisin hyötyjen kautta.

Lue lisää

Miksi vesihuollon digitalisaatiosta kannattaa kiinnostua juuri nyt?

11.06.2019

Vesihuollon digitalisoituminen varmistaa Suomen vesihuollon tulevaisuuden. Digitaalisista ratkaisuista on monia hyötyjä sekä vesihuollon kehittämiseen, että operatiiviseen toimintaan. Teknologioiden kehittymisen myötä ne ovat vesihuoltolaitosten saavutettavissa nyt hyvinkin kustannustehokkaasti. Tässä blogiartikkelissa asiantuntijamme pohtivat, miksi vesihuollon digitalisaatio on pinnalla juuri nyt.

Lue lisää

Pisara BlueSpring -raportointityökalu kokoaa kaikki vesihuoltolaitoksen tiedot yhteen paikkaan

14.05.2019

Kiristyneet vaatimukset haastavat vesihuoltolaitoksia kehittämään ja digitalisoimaan toimintaansa. Pisaran uusi raportointityökalu BlueSpring vastaa vesihuoltolaitosten raportointitarpeisiin vapauttamalla resursseja raportoimisesta tulosten analysointiin ja vesihuollon kehittämiseen. Tässä blogiartikkelissa esittelemme uutta vesihuoltolaitosten raportointityökalua ja kerromme, miten sen avulla voidaan kehittää vesihuoltoa.

Lue lisää

Kuntien vesihuolto rakennemuutoksen keskellä – Veden laatuun tulossa digitaalinen korjausliike

02.05.2019

Kuntien vesihuoltoa uhkaava kriisitilanne pyritään ottamaan hallintaan digitaalisella rakennemuutoksella, jossa vesiverkostojen tiedot viedään verkkotietojärjestelmään. Pisaran liiketoiminnasta vastaava johtaja Pasi Jalonen luottaa vesiverkkotietojen digitalisoinnin olevan ratkaiseva käännekohta, jolla ehkäistään useita kuntia uhkaavaa vesihuollon kriisiytyminen. Rakennemuutoksen positiiviset vaikutukset ulottuvat sekä veden kuluttajahintaan että toimitusvarmuuteen ja laatuun. Kuva: Tommi Turunen

Lue lisää

Vesihuolto oli vuonna 2018 asiakaslähtöisyyttä, digitalisaatiota sekä alueellista yhteistyötä

19.12.2018

Palaamme vuoden lopuksi suosituimpien sisältöjemme pariin. Vuoden kiinnostavimmiksi aiheiksi nousivat vesihuollon digitalisaatio, asiakaslähtöisyys sekä yhteistyö kuntien vesihuollossa. Asiantuntijamateriaalien ja blogiartikkelien lisäksi nostimme tähän materiaalipakettiin suositun webinaarimme. Hyviä luku- ja kuunteluhetkiä!

Lue lisää

Kunnan vesihuollon kehittäminen Pisara BlueModelin avulla

20.09.2018

Kunnilla riittää haasteita vesihuollossa: saneerausvelat nousevat, vesihuollon asiantuntijat eläköityvät, vesihuoltoverkot rapautuvat, veden hinta karkaa ja epidemiatkin uhkaavat myllätä. Myös digitalisaatio muuttaa vesihuollon toteuttamista aina suunnittelusta käyttöön ja kunnossapitoon saakka. Vesihuollon kumuloituvien ongelmien ratkaiseminen vaikuttaakin kunnan vetovoimaan sekä talouteen. Pisara BlueModel, kuntien vesihuollon uusi älykäs malli, auttaa ensin hahmottamaan kokonaiskuvan kunnan vesihuollon tilanteesta ja tämän jälkeen ratkaisemaan haasteet.

Lue lisää

Kenen vastuulla vesihuollon digitalisointi on?

27.02.2018

Suomalainen vesihuolto asettuu kansainvälisissä vesialaa koskevissa vertailuissa usein kärkipäähän. Myös Suomessa veden kuluttajat näkevät vesihuollon toimivana ja vaivattomana. Puutteita on kuitenkin paljon, ja asiantuntijoiden mukaan on huolestuttavaa, miten vähän vesihuoltoalan tutkimukseen ja kehittämiseen panostetaan maassamme.

Lue lisää

Vesihuollon digitalisaatio – kiristyneet vaatimukset haastavat kehittämään osaamista

20.02.2018

Vesihuollossa digitalisaatiolla tarkoitetaan älykkäitä digitaalisia palveluita ja työkaluja, jotka mahdollistavat ennakointiin, optimointiin ja etämonitorointiin perustuvan toiminnan. Digitaalisilla menetelmillä on mahdollista paitsi lisätä vesihuollon toimintavarmuutta ja kasvattaa kustannustehokkuutta, myös turvata kuntalaisten tyytyväisyys - niin tänään kuin huomennakin.

Lue lisää

Digitalisaation hyödyt vesihuollolle

19.12.2017

Digitalisaatio muuttaa työn tekemistä, liiketoimintamalleja, asiakkaiden palvelua ja julkista sektoria. Kyse on hyvin nopeasti kehittyvien teknologioiden hyödyntämisestä uusilla tavoilla uuden arvon tuottamiseen. Teknologioiden avulla on jo pitkään lisätty kustannustehokkuutta, mutta nyt näköpiirissä on aika, jolloin tehokkuuden lisäksi odotetaan asiakkaan muidenkin arvojen ymmärtämistä ja tarpeiden täyttämistä.

Lue lisää