Vesihuolto oli vuonna 2018 asiakaslähtöisyyttä, digitalisaatiota sekä alueellista yhteistyötä

19.12.2018

Palaamme vuoden lopuksi suosituimpien sisältöjemme pariin. Vuoden kiinnostavimmiksi aiheiksi nousivat vesihuollon digitalisaatio, asiakaslähtöisyys sekä yhteistyö kuntien vesihuollossa. Asiantuntijamateriaalien ja blogiartikkelien lisäksi nostimme tähän materiaalipakettiin suositun webinaarimme. Hyviä luku- ja kuunteluhetkiä!

Lue lisää

Kunnan vesihuollon kehittäminen Pisara BlueModelin avulla

20.09.2018

Kunnilla riittää haasteita vesihuollossa: saneerausvelat nousevat, vesihuollon asiantuntijat eläköityvät, vesihuoltoverkot rapautuvat, veden hinta karkaa ja epidemiatkin uhkaavat myllätä. Myös digitalisaatio muuttaa vesihuollon toteuttamista aina suunnittelusta käyttöön ja kunnossapitoon saakka. Vesihuollon kumuloituvien ongelmien ratkaiseminen vaikuttaakin kunnan vetovoimaan sekä talouteen. Pisara BlueModel, kuntien vesihuollon uusi älykäs malli, auttaa ensin hahmottamaan kokonaiskuvan kunnan vesihuollon tilanteesta ja tämän jälkeen ratkaisemaan haasteet.

Lue lisää

Kenen vastuulla vesihuollon digitalisointi on?

27.02.2018

Suomalainen vesihuolto asettuu kansainvälisissä vesialaa koskevissa vertailuissa usein kärkipäähän. Myös Suomessa veden kuluttajat näkevät vesihuollon toimivana ja vaivattomana. Puutteita on kuitenkin paljon, ja asiantuntijoiden mukaan on huolestuttavaa, miten vähän vesihuoltoalan tutkimukseen ja kehittämiseen panostetaan maassamme.

Lue lisää

Vesihuollon digitalisaatio – kiristyneet vaatimukset haastavat kehittämään osaamista

20.02.2018

Vesihuollossa digitalisaatiolla tarkoitetaan älykkäitä digitaalisia palveluita ja työkaluja, jotka mahdollistavat ennakointiin, optimointiin ja etämonitorointiin perustuvan toiminnan. Digitaalisilla menetelmillä on mahdollista paitsi lisätä vesihuollon toimintavarmuutta ja kasvattaa kustannustehokkuutta, myös turvata kuntalaisten tyytyväisyys - niin tänään kuin huomennakin.

Lue lisää

Digitalisaation hyödyt vesihuollolle

19.12.2017

Digitalisaatio muuttaa työn tekemistä, liiketoimintamalleja, asiakkaiden palvelua ja julkista sektoria. Kyse on hyvin nopeasti kehittyvien teknologioiden hyödyntämisestä uusilla tavoilla uuden arvon tuottamiseen. Teknologioiden avulla on jo pitkään lisätty kustannustehokkuutta, mutta nyt näköpiirissä on aika, jolloin tehokkuuden lisäksi odotetaan asiakkaan muidenkin arvojen ymmärtämistä ja tarpeiden täyttämistä.

Lue lisää