Pisaran yhteistyömallit ja palvelut skaalautuvat kunnan tarpeiden mukaan

19.03.2019
Pisaran yhteistyömallit ja palvelut skaalautuvat kunnan tarpeiden mukaan

Pisara tarjoaa kunnille yhteistyömalleja, joiden avulla riskien- ja omaisuudenhallinta, toimintavarmuus sekä kustannustehokkuus saatetaan nykypäivän vaatimustasolle. Pisara-yhteistyömalleja on neljä; operointi, vuokraus, omistus, rahoitus ja ne skaalautuvat kuntien tarpeiden mukaisesti. Tutustu yhteistyömalleihin kolmen asiakastarinamme kautta!

Omistusmalli vapautti Viitasaaren kunnan pääomaa elinvoimaisuuden kehitykseen

Pisaran omistusmalli takaa kunnalle mutkattoman ja nykyaikaisen vesihuollon. Omistusmalli tarjoaa kunnalle mahdollisuuden kohdistaa pääoma kunnan elinvoimaisuuden kehitykseen samalla, kun Pisara ottaa vesihuollon vastuulleen.

Viitasaari on erinomainen esimerkki onnistuneesta omistusyhteistyöstä. Viitasaaren kaupunki päätyi myymään koko Wiitaseudun Energia Oy:n osakekannan Jyväskylän Energialle. Pisara tuo WSE:lle vesihuollon digitaaliset palvelut, jotka takaavat viitasaarelaisille toimivan ja turvallisen vesihuollon myös jatkossa. Kaupan ansiosta Viitasaaren pääomaa vapautui muihin käyttökohteisiin, jotka tukevat sen tavoitteita olla innovatiivinen, elinvoimainen ja luonnonläheisyyttä tarjoava vetovoimaisten palvelujen kaupunki.

Lievestuoreen jätevesien siirtolinja toteutettiin rahoitusmallilla

Rahoitusmalli on hyvä tapa suunnitella, rahoittaa ja toteuttaa vesihuoltoverkoston saneerauksia. Mallin avulla Pisara voi tarjota Jyväskylässä kehitettyjä vesihuollon ja omaisuudenhallinnan palveluja kokonaispakettina myös muille kunnille.

Pisara-rahoitusyhteistyö vapautti Laukaan Vesihuollon investointitarpeesta ja mahdollisti siten kunnan resurssien ohjaamisen muihin tarpeisiin. Laukaan Vesihuollon ei tarvinnut investoida jäteveden siirtolinjaan, vaan se maksaa jätevedestä Jyväskylän Energialle kuukausittaista siirtomaksua.

 

 

Rahoitusmalli toimii kunnan näkökulmasta todellisena avaimet käteen -palveluna. Lievestuoreen jätevesien siirtolinja toteutettiin kokonaispalveluna, joka sisälsi suunnittelun, rakentamisen ja käytön lisäksi rahoituksen. Tutustu artikkeliin katsomalla yllä oleva muutaman minuutin video hankkeesta. Kerromme videolla tarkemmin siirtolinjahankkeen suunnittelusta, toteutuksesta sekä kunnan kokemuksista.

Pisaran verkko- ja paikkatietopalvelut sujuvoittavat vesihuoltoa Hankasalmella

Ajantasainen verkko- ja paikkatieto on suunnitelmallisen vesihuollon perusta. Sen myötä kuntaan voidaan tuoda vesihuollon digitaalisia palveluja, suunnitelmallisuutta ja riskienhallintaa. Uudet digitaaliset ratkaisut ovat tehneet myös omaisuudenhallinnasta vaivattomampaa. Myös mahdollisiin vikatilanteisiin puuttuminen nopeutuu, kun kaikki tarvittava tieto on aina saatavilla ajantasaisesti ja digitaalisessa muodossa.

Pisara jakoi osaamisensa myös Hankasalmen hyödyksi. Pisara-palveluna toteutettiin vesihuoltoverkostojen verkko- ja paikkatietojen digitointi. Nyt Hankasalmen putkistokartat ovat täydelliset ja luotettavat. Yhteistyö Hankasalmen kanssa osoittaa, miten Pisaran palvelut skaalautuvat joustavasti jokaisen kunnan tarpeisiin. Pisara-yhteistyö on joustavaa vesihuollon kumppanuutta.

Haluatko lisätietoja?

Lisää mielenkiintoisia asiakastarinoitamme voit lukea verkkosivuiltamme. Lataa myös asiantuntijoidemme kirjoittamat maksuttomat pikaoppaamme. Tutustu esimerkiksi vesihuollon omaisuudenhallintaan tai digitalisaatioon.

Herättikö teksti ajatuksia? Jätä kommenttisi tähän!