Kunnan vesihuollon kehittäminen Pisara BlueModelin avulla

20.09.2018

Kunnilla riittää haasteita vesihuollossa: saneerausvelat nousevat, vesihuollon asiantuntijat eläköityvät, vesihuoltoverkot rapautuvat, veden hinta karkaa ja epidemiatkin uhkaavat myllätä. Myös digitalisaatio muuttaa vesihuollon toteuttamista aina suunnittelusta käyttöön ja kunnossapitoon saakka. Vesihuollon kumuloituvien ongelmien ratkaiseminen vaikuttaakin kunnan vetovoimaan sekä talouteen. Pisara BlueModel, kuntien vesihuollon uusi älykäs malli, auttaa ensin hahmottamaan kokonaiskuvan kunnan vesihuollon tilanteesta ja tämän jälkeen ratkaisemaan haasteet.

Lue lisää

Kuntapäättäjä, tunnetko kuntasi vesihuollon tilan?

23.08.2018

Se, miten vesihuollon kumuloituvat ongelmat ratkaistaan pitkällä aikavälillä, vaikuttaa kunnan elinvoimaisuuteen, alueella harjoitettavaan liiketoimintaan ja jopa asumiseen. Puhdas talousvesi ei välttämättä ole tulevaisuudessa itsestäänselvyys, ja veden hinta tulee väistämättä nousemaan. Tällöin ammattimaisesti järjestetty vesihuolto nousee kunnan vetovoimatekijäksi. Vesihuollon tulevaisuudesta ja Pisaran ratkaisusta kuulet lisää tämän vuoden Kuntamarkkinoilla 12.-13.9.2018.

Lue lisää

Parempaa asiakastyytyväisyyttä täsmällisellä häiriötiedottamisella

07.08.2018

Vesihuollon häiriötiedottaminen on yksi keino parantaa kunnan viestintää ja tiedonkulkua. Etenkin kesäaikaan häiriötiedottaminen on usein ajankohtaista, kun verkostossa tehdään huolto- ja korjaustoimenpiteitä, joiden vuoksi vesi joudutaan suunnitellusti katkaisemaan rajatulta alueelta. Jotta prosessiin kuuluvista katkoista koituva lyhytaikainenkin haitta saadaan minimoitua, on tärkeää hoitaa tiedotus kunnolla. Tyypillisesti työmaat näyttäytyvät kuntalaisille myös muuttuneina liikennejärjestelyinä sekä ylimääräisenä meluna ja pölynä. Etenkin liikennejärjestelyiden muutoksia vaativista työmaista tiedotetaan aina myös medialle.

Lue lisää

Vesihuollon vakaa tulevaisuus vaatii uusia investointeja

11.07.2018

Vesihuollon asiantuntijat tietävät, että toimintavarmuuden ja turvallisuuden kannalta seuraavat 10 vuotta tulevat olemaan kriittisiä, vaikka tällä hetkellä ongelmat eivät satunnaisia vesikriisejä lukuun ottamatta näy konkreettisesti kuntalaisten arjessa. Mitkä ovat vesihuollon tulevaisuuden kannalta tärkeimmät toimenpiteet? Kuntalehti uutisoi Suomen vesihuoltoverkostojen olevan monin paikoin kriittisessä tilassa. Artikkelissa ennustetaan verkoston heikkenevän tilan ja kasvavan saneerausvelan muodostuvan tulevaisuudessa sekä ympäristö- että hygieniariskeiksi.

Lue lisää

Käyttö- ja kunnossapitotehtävät - osa järkevää omaisuudenhallintaa

20.06.2018

Vesilaitoskokonaisuus muodostuu prosesseista, joita ovat veden tuotanto ja jakelu sekä viemäröinti ja jätevedenpuhdistus. Kokonaisuuden tärkeimpänä tehtävänä on toimittaa kuntalaisille puhdasta vettä, siirtää syntynyt jätevesi ja puhdistaa se ennen luontoon palauttamista. Näiden prosessien toiminta edellyttää järkevää omaisuudenhallintaa, jonka tärkeä osa ovat erilaiset käyttö- ja kunnossapitotehtävät. Tässä artikkelissa kerromme, mitä käyttö- ja kunnossapitotehtävillä tarkoitetaan vesihuollossa sekä millainen yhteys niillä on esimerkiksi investointeihin ja dokumentaatioon.

Lue lisää

Mitä vesihuollon riskienhallinnalla tarkoitetaan?

12.06.2018

Vesihuollossa riskejä on sekä strategisella että päivittäisen toiminnan tasolla. Jako eri tasoihin tehdään sen mukaan, millaisia riskit ovat luonteeltaan tai mihin toimintoon ne liittyvät. Käytännössä riskejä ei voi täysin poistaa, mutta niitä on mahdollista oppia tunnistamaan ja hallitsemaan. Kun riski on tunnistettu, tulee arvioida sen realisoitumisen todennäköisyys ja seuraukset sekä se, kuinka riski saadaan hyväksyttävälle tasolle. Vaikuttava ja merkityksellinen riskienhallinta edellyttää järjestelmällistä analysointia ja hallintakeinojen toteuttamista – eli aikaa, osaamista ja tarkoitukseen sopivia työkaluja.

Lue lisää

Edelläkävijäkunnassa kehitetään vesihuoltoa tavoitteellisesti

06.06.2018

Vesihuolto nousee kunnassa keskustelunaiheeksi usein kriisien ja poikkeustilanteiden kautta. Toimintasuunnitelmasta keskustellaan esimerkiksi vesikatkotilanteiden aikaisten, tiedonkulkuun liittyvien ongelmien jälkeen. Poikkeamiin reagointi on helpompaa, kun arkea ohjaavat pitkälle aikavälille asetetut tavoitteet.

Lue lisää

Näin edelläkävijäkunnassa ratkaistaan vesihuollon haasteet

18.05.2018

Vesihuollolla on Suomessa pitkät perinteet. Vesihuollon kiristyvien vaatimusten myötä monet kunnat ovat kuitenkin uudenlaisten päätösten edessä. Samaan aikaan vesihuoltoa uhkaavat myös asiantuntijoiden eläköityminen ja saneerausvelan kasvaminen. Kuinka vesihuollon uudenlaiset haasteet voidaan ratkaista ja millaisia vaihtoehtoja kunnilla on?

Lue lisää

Miltä näyttää vesihuollon tulevaisuus?

11.04.2018

Vesihuollon tulevaisuus askarruttaa asiantuntijoita. Keskeinen huoli liittyy verkoston ikääntymiseen. Asiantuntijoiden mukaan Suomessa ei tunneta riittävästi verkosto-omaisuuden tilaa, ja siksi päättäjät havahtuvat vesiverkoston saneeraustarpeisiin ja vesihuollon kriittisyyteen usein kriisien kautta. Suomi on sijoittunut kärkipäähän vesialaa koskevissa kansainvälisissä vertailuissa, mutta asiantuntijat ovat huolissaan riittämättömästä panostuksesta niin vesihuoltoalan tutkimukseen kuin kehittämiseen.

Lue lisää

Näin turvataan vesihuollon perusrakenteet

27.03.2018

Kriisi on usein kehityksen liikkeelle paneva voima. Se pakottaa tarkastelemaan toimintatapoja uudelleen. Vesihuollossa ei ole vielä jatkuvan kehityksen kulttuuria, joten vesihuoltolaitosten aktiivisuus ja kiinnostus kehittämiseen ovat paljolti kiinni asenteista ja innostuneista henkilöistä. Oleellista on, miten vesihuoltoala suhteellisen pienenä toimijana saa äänensä kuuluviin. Vesihuollon tulevaisuuden suuri kysymys on, miten kunnat omistajan roolissa päättävät turvata vesihuollon perusrakenteet; tarvittavan taloudellisen pohjan, kestävän henkilöresursoinnin sekä toimivan teknologian.

Lue lisää