Miten parantaa kunnan vesihuoltoa? Asiantuntijoidemme parhaimmat neuvot

14.02.2019
Miten parantaa kunnan vesihuoltoa? Asiantuntijoidemme parhaimmat neuvot

Kuntien vesihuollon kokonaisuuden hallinta vaatii ennakoivaa otetta ja monialaista osaamista. Vesihuollon operatiivisen toiminnan lisäksi edelläkävijäkunnat panostavat vesihuollon tulevaisuuteen ja kehittämiseen. Kuntapäättäjä, tästä artikkelista löydät asiantuntijoidemme parhaimmat neuvot kuntien vesihuollon kehittämiseen!

Tunnetko vesihuollon nykytilan?

Vesihuollon kehittäminen vaatii ennakoivaa otetta. Jotta riskien ja omaisuudenhallinta helpottuisi, on kuntien tunnettava vesihuollon nykytila.

Selvitä kuntasi vesihuollon tilasta ainakin nämä

  • Millainen on vesiverkoston kunto, ikä ja kuinka laajoja mahdolliset korjaustarpeet ovat?
  • Onko vesihuoltotoiminnan talous tasapainoinen ja onko veden hinnan kehitys suunnitelmallista?
  • Milloin verkkotiedot on viimeksi päivitetty, ovatko ne ajantasaisia ja sähköisessä muodossa? Jos eivät, mistä tietojen kerääminen aloitetaan?
  • Onko vesikriisejä tapahtunut aiemmin ja mitä syitä niiden taustalla on silloin ollut?
  • Onko erityistilanteita koskevat valmius- ja varautumissuunnitelmat tehty ja miten ajantasaisia ne ovat?
  • Kuinka asiakasviestintä hoidetaan häiriötilanteessa ja päivitetäänkö asiakastietoja riittävän usein?
  • Onko kunnalla itsellään riittävät resurssit ja ammattitaito vesihuollon ongelmien ratkaisuun ja omaisuudenhallinnan digitalisointiin?
  • Onko henkilöresurssien riittävyyteen ja osaamisen tason varmistamiseen varauduttu pitkällä aikavälillä, huomioiden muun muassa eläköitymiset?

Tutustu näihin asiantuntijamateriaaleihimme, kun tahdot tietää lisää vesihuollon nykytilan kartoituksesta:

Mitä jokaisen kuntapäättäjän pitäisi tietää vesihuollon tilasta - tästä asiantuntijaoppaasta saat perustiedot Suomen vesihuollon nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Kuntapäättäjä, tunnetko kuntasi vesihuollon tilan? - syvennymme blogiartikkelissamme vesihuollon nykytilan kartoitukseen.

Edelläkävijäkunta panostaa laadukkaaseen jätevesihuoltoon

Laadukas jätevesihuolto on edellytys puhtaalle luonnolle ja hyvinvoivalle vesistölle. Kaunis luonto on monelle kunnalle matkailun vetonaula. Jotta luonto säilyy elinvoimaisena, on sen puhtaudesta huolehtiminen tärkeää.
Ympäristöstä huolehtiminen asettaa painetta vesihuollolle myös lainsäädännön kautta. Jatkuvasti kiristyvät määräykset vaativat kunnilta nopeaa reagointia ja ennakoivaa otetta.

Kuntapäättäjä, tiedätkö miten kuntasi jätevesihuolto toimii?

Ladattava jätevesihuollon oppaamme ja asiantuntija-artikkelimme avaavat kuntien jätevesihuollon yleisimpiä haasteita ja kehityskohtia. Lue lisää kuntien jätevesihuollosta!

Vesihuollon investoinnit parantavat kuntien kilpailukykyä

Vesihuolto vaikuttaa monella tapaa kunnan hyvinvointiin. Vesihuollon asiakkaiden lisäksi vesihuolto vaikuttaa myös ympäristön hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen.

Kunnat kehittävät kilpailukykyään investoimalla esimerkiksi tiestöön, terveydenhuoltoon tai kouluihin. Vesihuollon kumppanuuden avulla kuntapäättäjille vapautuu enemmän resursseja muiden osa-alueiden kehittämiseen samalla, kun vesihuoltoa kehitetään kannattavasti.

Pisaran asiantuntijamateriaalit antavat askeleet kannattavaan ja vakaampaan kuntien vesihuollon tulevaisuuteen

Kohti vakaata kunnan vesihuollon omaisuudenhallintaa - tässä asiantuntijaoppaassa selvitämme, mitä vesihuollon omaisuudenhallinnalla tarkoitetaan. Opas kertoo, mitä kuntapäättäjien, teknisten johtajien ja vesihuollon ammattilaisten tulisi tietää omaisuudenhallinnasta. Tutustu myös kuntapäättäjille suunnattuihin blogiartikkeleihimme

Lataa myös tallenne Pisara-webinaarista: Edelläkävijäkunta haluaa investoida vesihuollon tulevaisuuteen. Käsittelimme webinaarissa ammattimaisesti järjestettyä vesihuoltoa kunnan vetovoimatekijänä.

Herättikö teksti ajatuksia? Jätä kommenttisi tähän!