Miksi vesihuollon digitalisaatiosta kannattaa kiinnostua juuri nyt?

11.06.2019
Miksi vesihuollon digitalisaatiosta kannattaa kiinnostua juuri nyt?

Vesihuollon digitalisoituminen varmistaa Suomen vesihuollon tulevaisuuden. Digitaalisista ratkaisuista on monia hyötyjä sekä vesihuollon kehittämiseen, että operatiiviseen toimintaan. Teknologioiden kehittymisen myötä ne ovat vesihuoltolaitosten saavutettavissa nyt hyvinkin kustannustehokkaasti. Tässä blogiartikkelissa asiantuntijamme pohtivat, miksi vesihuollon digitalisaatio on pinnalla juuri nyt.

Suomen vesihuoltoverkosto on iältään vanhaa ja monissa kunnissa pohditaankin parhaillaan saneerausten kohdentamista ja ajoittamista. Lisäksi asiantuntijoiden eläköityminen ja sen mukana hiljaisen tiedon hukkuminen haastaa lähitulevaisuudessa monen vesihuoltolaitoksen. Molempiin haasteisiin digitaaliset työkalut tarjoaisivat kustannustehokkaat ratkaisut.

Digitalisaation tavoitteena on varmistaa Suomen vesihuollon tulevaisuus

Vesihuollon digitalisaatiota vauhdittaa osaltaan Suomen lainsäädäntö. Kiristyvät vesihuollon vaatimukset kohdistuvat mm. vesiverkkotiedon digitalisointiin sekä riittävään viranomaisraportointiin. Ilman digitaalisia kyvykkyyksiä vesihuoltolaitokset eivät voi täyttää näitä lain vaatimia edellytyksiä.

Vesihuoltolain muuttuneiden vaatimusten taustalla on tavoite varmistaa Suomen vesihuollon tulevaisuus ja toimialan kehittyminen. Myös viranomaiset ovat huomanneet vesihuollon digitalisaation monet hyödyt, jotka ulottuvat operatiivisesta toiminnasta aina vesihuollon asiakkaan kokemaan laatuun. Joissakin kunnissa lakisääteinen velvoite digitalisoida vesiverkostojen sijaintitiedot on kuitenkin resurssipulan takia jäänyt täyttämättä. Vain noin 10 % vesihuoltolaitosten verkostotiedoista on riittävässä digitaalisessa muodossa.

Vesihuollon digitalisaation aaltoon kannattaakin lähteä nyt kun teknologiat ovat jo valmiiksi tuotteistettuja ja helposti implementoitavissa. Monet vesihuollon digitalisaation investoinnit maksavat itsensä takaisin jo ensimmäisen vältetyn kriisin, kuten yllättävän putkirikon tai veden saastumisen, kohdalla.

Vesihuoltolaitokset voivat hyötyä digitalisaatiosta huomattavasti enemmän

Suomessa vasta rakennetaan vesihuoltolaitosten digitaalisia kyvykkyyksiä. Silti erot pienten ja suurten vesihuoltolaitosten välillä ovat jo huomattavat: suurissa vesihuoltolaitoksissa digiratkaisuja hyödynnetään jo laajasti, kun taas pienimmissä vesihuoltolaitoksissa ratkaisuja on käytössä vain paikoin tai ei lainkaan.

Mahdollisuuksia ja valmiita ratkaisuja on jo moniin tavallisimpiin vesihuollon haasteisiin. Esimerkiksi vuotojen etsimiseen ja seurantaan on olemassa valmiit digitaaliset ratkaisut, jotka paitsi auttavat ennaltaehkäisemään vuotoja myös nopeuttavat niiden havainnointia ja korjauksia. Vesihuoltolaitoksissa ei kuitenkaan hyödynnetä näiden digitaalisten ratkaisujen täyttä potentiaalia. Vain harvoissa vesihuoltolaitoksissa digitaaliset työkalut ovat valjastettu osaksi vesihuollon kehittämistä, vaan niiden käyttö ulottuu lähinnä operatiiviseen toimintaan. Työkaluista olisi kuitenkin merkittävä hyöty esimerkiksi vesihuollon taloussuunnittelussa.

Digitalisaatio kehittää vesihuoltoa kokonaisvaltaisesti

Digitalisaation hyödyt parantavat vesihuollon laatua kokonaisvaltaisesti. Digitaaliset ratkaisut kohentavat vesihuollon toimitusvarmuutta ja turvallisuutta. Asiakkaille se tarkoittaa entistä laadukkaampaa vesihuoltoa. Lisäksi operatiivista toimintaa helpottavat ratkaisut voidaan valjastaa osaksi asiakaspalvelua. Esimerkiksi vuotosovelluksen tai vesiverkon paikkatiedon yhdistäminen häiriötiedotuspalveluun parantaa vesihuollon asiakkaiden kokemusta vesihuoltolaitosten viestinnästä. Tämä lisää myös turvallisuutta, kun esimerkiksi vesikatkoon liittyen asiakkaille voidaan viestiä kohdennetusti ja reaaliaikaisesti.

Vesihuollon digitalisaatiolla varmistetaan vesihuollon tulevaisuus. Monissa vesihuoltolaitoksissa asiantuntijoiden eläköityminen aiheuttaa haasteita, mikäli tietoa ei saada siirrettyä digitaaliseen muotoon. Vajavainen dokumentaatio ja erityisesti hiljaisen tiedon digitoinnin puute tulevat aiheuttamaan haasteita vesihuoltolaitoksissa esimerkiksi silloin kun vesihuoltoverkoston tiettyyn osaan tulisi kohdistaa erityistä huomiota, mutta huollon tarvetta ei olla merkitty muistiin.

Lue lisää vesihuollon digitalisaatiosta

Lataa Pisaran asiantuntijoiden kirjoittama pikaopas vesihuollon digitalisaatiosta ja sen hyödyistä. Oppaassa kerromme mitä vesihuollon digitalisaatiolla käytännössä tarkoitetaan ja miten vesihuoltolaitokset siitä hyötyvät. Lataa opas!

Sinua saattaa kiinnostaa lukea lisää myös Kuntien Digiaalto -hankkeesta. Pisara toteuttaa ELY-keskuksen tukemana maanlaajuisen Vesiverkkotiedon digitalisointi -projektin, joka on kunnille ainutkertainen mahdollisuus saada tukirahoitusta vesiverkkotietojen kuntoon laittamiseksi. Tutustu hankkeeseen tarkemmin!

Herättikö teksti ajatuksia? Jätä kommenttisi tähän!