Miksi jätevesihuoltoon kannattaa panostaa?

11.04.2019
Miksi jätevesihuoltoon kannattaa panostaa?

Kunnat ovat vastuussa laadukkaan jätevesihuollon järjestämisestä. Toimiva jätevesihuolto on hyvinvoivan ja elinvoimaisen kunnan perusta. Sen vaikutukset yltävät niin kuntalaisten terveyteen kuin luonnon elinvoimaisuuteen. Lisäksi jätevesihuollon osuus vesihuollon omaisuudesta on merkittävä. Jätevesihuollon omaisuuteen tulee pystyä investoimaan, jotta sen arvo voidaan säilyttää.

Jäteveden käsittely on terveysasia

Jätevettä käsitellään turvallisen, puhtaan ja hyvinvoivan elinympäristön takaamiseksi. Jätevesi sisältää runsaasti taudinaiheuttajia ja bakteereita, jotka on poistettava vedestä ennen sen palauttamista luontoon.

Erityistä huomiota jätevedenkäsittelyssä täytyy kiinnittää pohjavesialueilla. Pohjavettä käytetään talousvetenä, joten sen pitäminen puhtaana ja erillään jätevedestä on tärkeää. Tämän vuoksi pohjavesialueita koskee tarkennettu jäteveden käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö.

Jätevesiverkosto on toimivan jätevesihuollon perusta

Kunnalla on vastuu vesihuollosta alueellaan ja siihen kuuluu myös vastuu myös jäteveden oikeanlaisesta käsittelystä. Kunta voi antaa toiminta-aluepäätöksellä jäteveden käsittelyn vesihuoltolaitoksen hoidettavaksi.

Tunnetko kuntasi jätevesihuollon nykytilan? Tilaa Pisara Avainanalyysi.

Toimiva vesihuoltoverkosto on turvallisen jätevesihuollon perusta. Edelläkävijäkunta kunnostaa ja huoltaa sekä vesihuoltoverkostoa että jäteveden puhdistamoa ennakoiden. Ennakoimalla jätevesihuollon haasteet muuttuvat hallittaviksi ja toiminnan häiriöt vähenevät.

Laadukas jätevesihuolto on merkittävä osa vesihuollon omaisuutta

Jätevesihuollon osuus koko vesihuollon kustannuksista on merkittävä. Avain kustannustehokkaaseen jätevesihuoltoon on nykyaikaisessa ja ajantasaisessa vesihuolto-omaisuudessa. Vesihuoltoverkoston ja jätevesihuoltolaitoksen lisäksi digitalisaation mahdollistamilla toimintatavoilla on suuri merkitys jätevesihuollon kustannuksiin. Digitaalisten ratkaisujen ansiosta vesihuollon ennakoitavuus, laatu ja toimintavarmuus paranevat.

Pisara auttaa kuntia ja vesihuoltolaitoksia varmistamaan tulevaisuuden laadukkaan jätevesihuollon. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Haluatko lukea lisää?

Lataa kuntapäättäjille suunnattu asiantuntijamateriaali jätevesihuollon järjestämisestä ja kehittämisestä kunnissa. Pikaopas on kattava tietopaketti kuntien jätevesihuollosta. Lataa opas tästä!

Lataa maksuton asiantuntijaopas

Suosittelemme tutustumaan myös näihin asiantuntija-artikkeleihimme:

Mikäli kuntasi jätevesihuollon kehittäminen on nyt ajankohtaista, ota yhteyttä asiantuntijoihimme! Kattavan kokonaiskuvan kuntasi jätevesihuollon nykytilasta saat Pisara Avainanalyysin avulla.

Herättikö teksti ajatuksia? Jätä kommenttisi tähän!