Laadukas vesihuolto tarvitsee henkilöstöresursseja

12.12.2018
Laadukas vesihuolto tarvitsee henkilöstöresursseja

Vesihuollon laadun kehittäminen on vaikeaa, jos vesihuoltoon on varattu henkilöstöresursseja vain päivittäisten operatiivisten työtehtävien suorittamiseen. Laadukas vesihuolto vaatii resursseja ennakointiin ja riskien hallintaan. Henkilöstöresursseja voi löytyä uusien osaajien lisäksi alueellisen yhteistyön tai vesihuollon kumppanuuden kautta.

Onko kuntasi vesihuoltoon varattu riittävästi henkilöstöresursseja?

Useissa suomalaisissa kunnissa vesihuoltoon ei ole varattu riittävästi henkilöstöresursseja. Liian pieni henkilöstömäärä on paitsi uhka vesihuollon laadulle myös turvallisuusriski. Useat vesihuollon päivittäiset työtehtävät vaativat useamman henkilön, jotta ne voidaan suorittaa turvallisesti. Työsuorituksen laatu kärsii, jos työtehtäviä ei voida suorittaa turvallisesti tai ne joudutaan suorittamaan kiireessä. Tämä näkyy myös vesihuollon palvelun heikkenemisenä vesihuollon asiakkaille.

Vesihuollon kehittämiseen täytyy varata henkilöstöresursseja

Vesihuollon kehittäminen on hankalaa, jos vesihuollon osaajia ei ole resursoitu operatiivisten tehtävien lisäksi sen suunnitteluun ja kehittämiseen. Vesihuollon kehittäminen on ennakointia ja riskien hallintaa. Esimerkiksi putkirikot voivat aiheuttaa sekä veden jakeluhäiriöitä että epidemiariskin. Ennakoiva ote vesiverkoston hallintaan minimoi yllättävät putkirikot ja helpottaa myös vesihuollon taloussuunnittelua.

Vesihuollon ylläpitoon kuuluu perustehtäviä, kuten prosessin hallintaa ja vesilaitoksen laitteiden käyttöä. Vesihuollon perustehtävät ovat samoja kaiken kokoisilla laitoksilla, vain mittakaava vaihtelee pienten ja suurten laitosten välillä. Vesihuollon perustehtävät aiheuttavat siis suhteessa enemmän painetta pienille vesilaitoksille. Pienten kuntien organisaatiot ovat usein hyvin ohuita, minkä vuoksi erityisesti niiden on hankala varata riittävästi resursseja vesihuollon kehittämiseen. Pienet vesihuoltolaitokset voivat kasvattaa henkilöstöresursseja myös kumppanuuden kautta.

Yhteistyö lisää henkilöstöresursseja vesihuoltolaitoksissa

Kahdella vesihuollon ammattilaisella on laajempi osaaminen kuin yhdellä. Laajempi organisaatio mahdollistaa erikoistumisen ja siten lisää osaamisen tasoa.

Yksi keino vesilaitoksen osaamisen kasvattamiseen ja henkilöstöresurssien lisäämiseen on alueellinen yhteistyö. Yhteistyön avulla useamman vesihuollon ammattilaisen tietotaito on laajemmin hyödynnettävissä. Osaamisen jakaminen ja resurssien lisääminen on edellytys vesihuollon kehittämiselle.

Vesihuollon digitalisaatio vaatii uudenlaista osaamista

Vesihuollon digitalisaatio on helpottanut vesihuollon kehittämistä. Samalla se vaatii vesihuoltolaitoksilta uudenlaista osaamista. Digitalisaation myötä vesihuollon asiakkaat odottavat toimitusvarmuuden lisäksi entistä parempaa asiakaspalvelua ja -viestintää. Pisaran kumppanuuden avulla kunnat voivat vahvistaa vesihuoltoa ulkopuolisilla asiantuntijoilla, ratkaisuilla ja liiketoimintamalleilla.

Lue lisää Pisaran yhteistyömalleista

Tahdotko lukea lisää?

Henkilöstöresurssien riittävyys on tärkeä osa vesihuollon omaisuudenhallintaa. Lataa maksuton asiantuntijaoppaamme Kohti vakaata kunnan vesihuollon omaisuudenhallintaa ja lue lisää kuntien vesihuollon kehittämisestä.

Artikkeliin on haastateltu Vesilaitosyhdistyksen koulutuspäällikkö Anna-Maija Hallikasta.

Herättikö teksti ajatuksia? Jätä kommenttisi tähän!