Kuntien vesihuolto rakennemuutoksen keskellä – Veden laatuun tulossa digitaalinen korjausliike

02.05.2019
Kuntien vesihuolto rakennemuutoksen keskellä – Veden laatuun tulossa digitaalinen korjausliike

Kuntien vesihuoltoa uhkaava kriisitilanne pyritään ottamaan hallintaan digitaalisella rakennemuutoksella, jossa vesiverkostojen tiedot viedään verkkotietojärjestelmään. Pisaran liiketoiminnasta vastaava johtaja Pasi Jalonen luottaa vesiverkkotietojen digitalisoinnin olevan ratkaiseva käännekohta, jolla ehkäistään useita kuntia uhkaavaa vesihuollon kriisiytyminen. Rakennemuutoksen positiiviset vaikutukset ulottuvat sekä veden kuluttajahintaan että toimitusvarmuuteen ja laatuun. Kuva: Tommi Turunen

Vesiverkkotiedon digitalisointi vastaa vesihuollon haasteisiin

Vesiverkostojen korkea ikä ja siitä aiheutuvat saneeraustarpeet herättävät kasvavaa huolta varsinkin pienemmän kokoluokan kunnissa. Huolenaiheeksi korjaustarpeiden lisääntyminen on muodostunut ennen kaikkea siksi, että vesijohtojen sijaintia tai esimerkiksi ikää, materiaalia tai syvyyttä ei ole kaikissa kunnissa järjestelmällisesti dokumentoitu. Tämän vuoksi saneeraustarpeiden ennakointi ja seuranta voi olla erittäin vaikeaa.

”Monilla paikkakunnilla vesiverkot ovat iäkkäitä ja alkavat joiltain osin olla jo huonossa kunnossa. Tilanne ei vielä tässä vaiheessa ole akuutti, mutta se kehittyy lähitulevaisuudessa kriittiseksi, jos toimenpiteisiin ei ryhdytä nyt”, sanoo Pisaran johtaja Pasi Jalonen.

Vesiverkostojen tilan heikentyminen ei ole suomalaisen vesihuollon ainoa haaste. Sen lisäksi pienempien kuntien vesilaitoksia uhkaa pitkän linjan ammattilaisten eläköityminen samalla, kun uusien asiantuntijoiden työpanos keskittyy suurimpiin kaupunkeihin. On hyvin todennäköistä, että muuttotappiokunnissa on tulevaisuudessa pulaa ammattitaitoisista vesihuollon työntekijöistä.

”Kun alan konkarit eläköityvät eivätkä enää ole jakamassa tietoa esimerkiksi vesijohtojen sijainneista ja ominaisuuksista, on näiden tietojen oltava kattavasti dokumentoituina. Vain näin voidaan välttyä yllättäviltä kriisitilanteilta vedenjakelussa”, Jalonen painottaa.

Kuntien digiaalto-hanke on käynnistetty kuntien tarpeiden pohjalta

Vesihuollon uhkakuvien toteutuminen halutaan estää maanlaajuisella vesiverkkotietojen digitalisoimisella. Pisaran käynnistämä ja ELY-keskuksen tukema Vesiverkkotiedon digitalisointi -hanke auttaa vesilaitoksia ennaltaehkäisemään vesikriisiä ja tehostamaan vesiverkkotietojen dokumentointia. Kyseessä on mittava vesihuollon rakennemuutos – voidaan puhua kuntien digiaallosta.

”Kuntien Digiaalto -hankkeessa vesiverkostoja koskevat tiedot digitalisoidaan ja kootaan verkkotietojärjestelmään, jolloin tämä data ei jää vain yksittäisten ammattilaisten korvien väliin. Vesiverkoston sijaintitietojen dokumentoiminen on ollut jo jonkin aikaa kuntien lakisääteinen velvollisuus, mutta sitä ei resurssipulasta johtuen ole voitu toteuttaa kaikissa kunnissa. Hanke auttaa kuntia täyttämään tämän velvollisuuden”, Jalonen kertoo.

”Hanke on käynnistetty kuntien tarpeiden pohjalta, ja digitalisointiprosessi on pyritty tekemään niille mahdollisimman helpoksi ja kustannustehokkaaksi: ELY-keskus tukee prosessissa taloudellisesti. Pisaran tehtävänä on tarjota vesihuoltolaitoksille kaikki digisiirtymässä tarvittava osaaminen ja ammattitaito, sekä kanavoida niille ELY-keskuksen tuki.”

”Kun kuntien vesiverkostojen tiedot ovat luotettavassa tietojärjestelmässä, tietojen dokumentointi ja seuranta helpottuu, vesilaitosten toiminta tehostuu ja palvelun taso on mahdollista säilyttää korkeana. Samalla saadaan merkittäviä pitkän aikavälin kustannussäästöjä.”

Verkkotiedon digitalisointi parantaa vesihuollon palvelutasoa

Vettä arjessa kuluttaville kuntalaisille vesiverkkotietojen digitalisoiminen tarkoittaa ennen kaikkea käyttöveden hintatason pysymistä kohtuullisena. Kun vesiverkkotiedot dokumentoidaan jatkossa yhdenmukaisemmin, on sillä huomattavan positiivisia vaikutuksia myös käyttöveden toimitusvarmuuteen, turvallisuuteen ja laatuun. Mahdolliset vedenjakelua uhkaavat tilanteet saadaan vesilaitoksilla tietoon viipymättä ja hallintaan tehokkaasti.

”Vesiverkkotiedon digitalisointi -hanke käynnistyy toukokuussa 2019. Kunnat voivat lähteä mukaan helposti ottamalla yhteyttä Pisaran asiantuntijoihin. ELY-keskuksen tuki kunnille tulee Pisaran kautta. Pisaran internet-sivuilla on tarjolla lisätietoa hankkeesta, ja vastaamme mielellämme kaikkiin esille tuleviin kysymyksiin. Myös paikallisista ELY-keskuksista voi tiedustella asiasta lisää”, Jalonen summaa.

”Vesihuollon rakenteissa on nyt alkamassa pitkän tähtäimen muutos, jonka maksimaaliset hyödyt tulevat näkyviin vähitellen ajan kuluessa. Digitalisaatio tulee lopulta mullistamaan koko vesihuollon kentän, ja digitaalisten menetelmien ansiosta esimerkiksi vesihuollon häiriötiedotteet ja valvonta toimivat jatkossa entistä luotettavammin.”

Mikä on Pisara?

Pisara on Jyväskylän Energia Oy:hyn kuuluva älykkään vesihuollon asiantuntijaorganisaatio. Pisara valjastaa korkean teknologian ja suomalaisen vesiosaamisen uudenlaiseksi palveluksi. Pisaran yhteistyömallien avulla kuntien vesihuoltoa voidaan vahvistaa ulkopuolisilla asiantuntijoilla, ratkaisuilla ja liiketoimintamalleilla. Pisara ylläpitää ja kehittää vesihuoltoa sekä teknisenä järjestelmänä että arvokkaana omaisuutena.

Herättikö teksti ajatuksia? Jätä kommenttisi tähän!