Kunta on vastuussa laadukkaan jätevesihuollon järjestämisestä

28.11.2018
Kunta on vastuussa laadukkaan jätevesihuollon järjestämisestä

Jätevesihuollon vaikutus ympäristöön ja vesihuollon asiakkaiden hyvinvointiin on merkittävä. Jätevesihuollon perustana on jätevesiverkosto. Vanhentunut jätevesiverkosto on uhka niin luonnolle kuin vesihuollon asiakkaiden terveydelle. Tiedätkö, miten kuntasi jätevesihuolto toimii? Uusin asiantuntijamateriaalimme opastaa laadukkaan jätevesihuollon järjestämisessä.

Kuntapäättäjä, tiedätkö miten kuntasi jätevesihuolto toimii?

Vastuu jäteveden oikeanlaisesta käsittelystä on kunnalla. Kunnan tulee käsitellä jätevettä niin, ettei se aiheuta ympäristöön pilaantumisen vaaraa. Jäteveden huolellinen käsittely on tärkeä osa ympäristönsuojelua, jonka vuoksi se on kirjattu myös ympäristönsuojelulakiin.

Kunta voi määrätä jätevesihuollon järjestämisen esimerkiksi vesihuoltolaitokselle

Vesihuolto on digitalisaation ja jatkuvasti kiristyvien määräyksien vuoksi murroksessa. Siksi useat kunnat ja vesihuoltolaitokset turvautuvat asiantunteviin kumppaneihin. Pisara auttaa kuntia ja vesihuoltolaitoksia varmistamaan tulevaisuuden laadukkaan vesihuollon.

Tutustu Pisaran skaalautuviin yhteistyömalleihin!

Ympäristölupa varmistaa ympäristön ja vesihuollon asiakkaiden hyvinvoinnin

Jätevesihuolto on luvanvaraista toimintaa. Jätevesien käsittelyn ympäristölupaan sisältyy aina vaatimukset käsitellyn veden laadusta. Sääntelyllä ja luvanvaraisella jätevesihuollolla varmistetaan elinvoimainen ympäristö ja vesihuollon asiakkaiden hyvinvointi.

Laadukkaalla jätevesihuollolla taataan kunnan vetovoimaisuus

Suomalainen luonto kiinnostaa niin kotimaan kuin ulkomaan matkailijoita. Jotta matkailijoiden kiinnostus Suomen luontoa kohtaan säilyy, tulee sen suojeluun kiinnittää erityistä huomiota.

Jätevesihuollolla on merkittävä vaikutus vesistön hyvinvointiin. Jätevesihuollon toimivuus näkyy suoraan vesistön hyvinvoinnissa. Epäonnistunut jäteveden käsittely aiheuttaa mm. vesistön rehevöitymistä ja uimaveden saastumista.

Huolellinen jätevesihuolto mahdollistaa turvallisen ja huolettoman vesistöjen virkistyskäytön. Vapaa-ajan aktiviteettien mahdollistaminen on huomioitu myös EU-direktiivissä. Vesistönsuojelussa on erikseen mainittu uimakelpoinen vesi, joka tuo osaltaan vaatimuksensa jätevesihuollon laatuun.

Toimiva jätevesiverkosto on edellytys hyvinvoinnille

Turvallisen ja laadukkaan jätevesihuollon perustana on ehjä ja toimiva jätevesiverkosto. Jätevesiverkoston vuodot aiheuttavat ympäristöhaittoja, kun jätevesi vuotaa käsittelemättömänä luontoon.

Jätevesihuollon merkitys korostuu pohjavesialueilla

Puhdas talousvesi pumpataan Suomessa merkittävältä osin pohjavesialueilta. Tämän vuoksi pohjavesialueiden jätevesihuollon laatu korostuu. Jätevesiverkoston on oltava ehjä ja toimiva, jotta talousvesi ei sekoitu jäteveden kanssa.

Kiinnostuitko?

Jätevesihuolto on laaja kokonaisuus, jolla on merkittävä vaikutus sekä ympäristön että ihmisten hyvinvointiin. Lataa maksuton jätevesihuollon oppaamme ja lue lisää jätevesihuollon järjestämisestä kunnissa. Asiantuntijamateriaalimme opastaa mm. jätevesihuollon toiminnan mitoittamisessa sekä kertoo, miten jätevettä voi hyödyntää.

Lataa maksuton asiantuntijaopas

Herättikö teksti ajatuksia? Jätä kommenttisi tähän!