Askeleet vesihuollon digitalisointiin, aloita tästä

10.09.2019
Askeleet vesihuollon digitalisointiin, aloita tästä

Vesihuollon digitalisaatio tuo merkittäviä etuja sekä vesihuollon kehittämiseen ja suunnitteluun että operatiiviseen toimintaan. Digitaaliset ratkaisut parantavat vesihuollon laatua ja tehostavat vesihuoltolaitosten toimintaa. Tässä blogiartikkelissa kerromme, mistä vesihuollon digihankkeissa kannattaa lähteä liikkeelle.

Miksi vesihuollon digitalisaatio on ajankohtainen?

Digitalisaatio mullistaa suomalaista vesihuoltoa ja digitaaliset ratkaisut ovatkin jo laajasti käytössä suuremmissa vesihuoltolaitoksissa. Pienemmissä vesihuoltolaitoksissa sen sijaan eri ratkaisuja on käytössä vain paikoin tai ei ollenkaan.

Vesihuollon digitalisaatiota vauhdittaa kiristyvä lainsäädäntö. Vaatimukset kohdistuvat sekä vesiverkkotiedon digitalisointiin että riittävään viranomaisraportointiin.

Mistä digihankkeen kanssa kannattaisi vesihuoltolaitoksissa lähteä liikkeelle? Useimmat vesihuollon digitaaliset ratkaisut hyödyntävät taustalla verkkotietoja. Siksi suuremmatkin digihankkeet alkavat tavallisesti vesihuoltoverkkotietojen digitalisoimisella ja kuntoon laittamisella.

4+ askelta vesihuoltoverkoston digitalisointiin

Digitaalisten vesihuollon järjestelmien avulla voidaan vähentää vesihuollon häiriöitä ja käyttökatkoja sekä kehittää vesihuoltoa paremmin hallittavaksi kokonaisuudeksi. Vesihuollosta tulee myös ympäristöystävällisempää ja kustannustehokkaampaa esimerkiksi juuri vuotojen paremman hallinnan kautta. Vesihuollon kehittäminen ja digitalisointi tähtää kuitenkin aina viime kädessä palvelutason parantamiseen eli vesihuollon asiakkaiden parempaan palvelemiseen. Tämän vuoksi vesihuollon digitalisaatiohanke alkaa aina oikeasta asennoitumisesta. Siitä, että vesihuoltolaitoksessa halutaan tarjota entistä parempaa ja laadukkaampaa vesihuoltoa.

Näin verkkotietoprojekti yleensä etenee

  1. Olemassa olevan tiedon haltuunotto – onko se luotettavaa, voiko tiedon siirtää digitaaliseen muotoon suoraan, täytyykö jotain kartoittaa uudestaan?
  2. Kartoita puuttuva tieto ja varmista laatu.
  3. Siirrä paikka- ja ominaisuustiedot järjestelmään.
  4. Rikasta tietoa lisäämällä verkon kuntotieto.
  5. Pidä tieto aina ajan tasalla.

Lue enemmän verkkotietoprojektin parhaista käytänteistä lataamalla maksuton Vesihuoltoverkoston digitalisointi -oppaamme!

Pisara tukee kuntia vesihuollon digihankkeissa

Vesihuoltolaitoksilla ei tarvitse olla organisaation sisällä teknistä osaamista, jotta digitalisaation hyödyt voitaisiin valjastaa vesihuollon käyttöön. Esimerkiksi vesiverkkotiedon digitalisointi on helposti toteutettavissa projektimaisesti.

Pisara toteuttaa ELY-keskuksen tukemana maanlaajuisen vesihuollon verkkotietojen digitalisointi -projektin, joka on kunnille ainutkertainen mahdollisuus saada tukirahoitusta vesihuoltoverkkotietojen kuntoon laittamiseksi. Projekti tuottaa vesihuoltolaitosten käyttöön täysin uudenlaisen, nykyajan vaatimuksia vastaavan verkkotietojärjestelmän, jolla voidaan dokumentoida vesihuoltoverkkojen sijainti- ja ominaisuustietoja kustannustehokkaasti sekä riskit minimoiden.

Haluatko lisätietoja?

Lataa lisälukemiseksi kuntapäättäjille ja vesihuollon ammattilaisille suunnattu asiantuntijaopas. Oppaassa esitämme, miten vesihuoltoverkoston digitalisaatio tuo monenlaisia etuja sekä vesihuollon operatiiviseen toimintaan että sen suunnitteluun ja kehittämiseen. Asiantuntijamme jakavat myös askeleet ja parhaimmat käytänteet vesihuoltoverkoston digitalisointihankkeeseen.

Lataa maksuton asiantuntijaopas

Herättikö teksti ajatuksia? Jätä kommenttisi tähän!