Askeleet vesihuollon digitalisointiin, aloita tästä

10.09.2019

Vesihuollon digitalisaatio tuo merkittäviä etuja sekä vesihuollon kehittämiseen ja suunnitteluun että operatiiviseen toimintaan. Digitaaliset ratkaisut parantavat vesihuollon laatua ja tehostavat vesihuoltolaitosten toimintaa. Tässä blogiartikkelissa kerromme, mistä vesihuollon digihankkeissa kannattaa lähteä liikkeelle.

Lue lisää

Vesihuollon digitalisaation investoinnit maksavat itsensä takaisin hyötyjen kautta

18.06.2019

Vesihuollon digitalisaation tärkein tehtävä on mahdollistaa entistä parempi ja turvallisempi vesihuolto. Paremman asiakastyytyväisyyden lisäksi digitalisaatio tuo monenlaisia hyötyjä sekä vesihuollon suunnitteluun että sen operatiiviseen toimintaan. Tässä blogiartikkelissa Pisaran asiantuntijat kertovat miten vesihuollon digitalisaation investoinnit maksavat itsensä takaisin hyötyjen kautta.

Lue lisää

Miksi vesihuollon digitalisaatiosta kannattaa kiinnostua juuri nyt?

11.06.2019

Vesihuollon digitalisoituminen varmistaa Suomen vesihuollon tulevaisuuden. Digitaalisista ratkaisuista on monia hyötyjä sekä vesihuollon kehittämiseen, että operatiiviseen toimintaan. Teknologioiden kehittymisen myötä ne ovat vesihuoltolaitosten saavutettavissa nyt hyvinkin kustannustehokkaasti. Tässä blogiartikkelissa asiantuntijamme pohtivat, miksi vesihuollon digitalisaatio on pinnalla juuri nyt.

Lue lisää

Pisara BlueSpring -raportointityökalu kokoaa kaikki vesihuoltolaitoksen tiedot yhteen paikkaan

14.05.2019

Kiristyneet vaatimukset haastavat vesihuoltolaitoksia kehittämään ja digitalisoimaan toimintaansa. Pisaran uusi raportointityökalu BlueSpring vastaa vesihuoltolaitosten raportointitarpeisiin vapauttamalla resursseja raportoimisesta tulosten analysointiin ja vesihuollon kehittämiseen. Tässä blogiartikkelissa esittelemme uutta vesihuoltolaitosten raportointityökalua ja kerromme, miten sen avulla voidaan kehittää vesihuoltoa.

Lue lisää

Kuntien vesihuolto rakennemuutoksen keskellä – Veden laatuun tulossa digitaalinen korjausliike

02.05.2019

Kuntien vesihuoltoa uhkaava kriisitilanne pyritään ottamaan hallintaan digitaalisella rakennemuutoksella, jossa vesiverkostojen tiedot viedään verkkotietojärjestelmään. Pisaran liiketoiminnasta vastaava johtaja Pasi Jalonen luottaa vesiverkkotietojen digitalisoinnin olevan ratkaiseva käännekohta, jolla ehkäistään useita kuntia uhkaavaa vesihuollon kriisiytyminen. Rakennemuutoksen positiiviset vaikutukset ulottuvat sekä veden kuluttajahintaan että toimitusvarmuuteen ja laatuun. Kuva: Tommi Turunen

Lue lisää

Kuntapäättäjä, ovatko kuntasi asukkaat tyytyväisiä vesihuollon palvelutasoon? Huomioi nämä neljä asiaa

25.04.2019

Vesihuollon palvelutaso muodostuu toimitusvarmuudesta, laadusta, kustannustehokkuudesta ja ympäristövastuusta. Se edellyttää mahdollisuutta investoida vesihuollon omaisuuteen ja resursoida riittävästi aikaa toiminnan kehittämiseen. Tässä blogiartikkelissa kerromme, miten kunnat voivat parantaa vesihuollon palvelutasoa ja laatua kannattavasti.

Lue lisää

Miksi jätevesihuoltoon kannattaa panostaa?

11.04.2019

Kunnat ovat vastuussa laadukkaan jätevesihuollon järjestämisestä. Toimiva jätevesihuolto on hyvinvoivan ja elinvoimaisen kunnan perusta. Sen vaikutukset yltävät niin kuntalaisten terveyteen kuin luonnon elinvoimaisuuteen. Lisäksi jätevesihuollon osuus vesihuollon omaisuudesta on merkittävä. Jätevesihuollon omaisuuteen tulee pystyä investoimaan, jotta sen arvo voidaan säilyttää.

Lue lisää

Miksi kuntien vesihuollon kehittämisen tulisi olla suunnitelmallista?

27.03.2019

Kuntien vesihuollon kehittäminen on ajankohtainen puheenaihe. Vesihuollon kehittämiseen on painetta paitsi vanhentuneen vesihuoltoverkoston, myös kiristyneen lainsäädännön osalta. Tässä blogiartikkelissa kerromme, mitä kuntien vesihuollon kehittämisessä tulisi ottaa huomioon ja miten siitä tehdään suunnitelmallista ja kannattavaa.

Lue lisää

Pisaran yhteistyömallit ja palvelut skaalautuvat kunnan tarpeiden mukaan

19.03.2019

Pisara tarjoaa kunnille yhteistyömalleja, joiden avulla riskien- ja omaisuudenhallinta, toimintavarmuus sekä kustannustehokkuus saatetaan nykypäivän vaatimustasolle. Pisara-yhteistyömalleja on neljä; operointi, vuokraus, omistus, rahoitus ja ne skaalautuvat kuntien tarpeiden mukaisesti. Tutustu yhteistyömalleihin kolmen asiakastarinamme kautta!

Lue lisää

Vesihuoltolaitoksen taloussuunnittelu mahdollistaa palveluiden kehittämisen ja hyvän omaisuudenhallinnan

05.03.2019

Vesihuoltolaitoksen hyvällä ja pitkäjänteisellä taloussuunnittelulla mahdollistetaan vesihuollon palveluiden kehittäminen ja hyvä omaisuudenhallinta. Vesihuoltoverkostoon täytyy voida investoida, jotta se pysyy kunnossa. Suomen vesihuoltoverkosto on iältään vanhaa, jonka vuoksi investointeja sen saneerauksiin on pakko lisätä. Lataa myös uusin asiantuntijamateriaalimme, joka kertoo, miten vesihuoltolaitoksen taloutta voidaan kehittää hallitusti ja kannattavasti.

Lue lisää