Näin edelläkävijäkunnassa ratkaistaan vesihuollon haasteet

18.05.2018

Vesihuollolla on Suomessa pitkät perinteet. Vesihuollon kiristyvien vaatimusten myötä monet kunnat ovat kuitenkin uudenlaisten päätösten edessä. Samaan aikaan vesihuoltoa uhkaavat myös asiantuntijoiden eläköityminen ja saneerausvelan kasvaminen. Kuinka vesihuollon uudenlaiset haasteet voidaan ratkaista ja millaisia vaihtoehtoja kunnilla on?

Lue lisää

Miltä näyttää vesihuollon tulevaisuus?

11.04.2018

Vesihuollon tulevaisuus askarruttaa asiantuntijoita. Keskeinen huoli liittyy verkoston ikääntymiseen. Asiantuntijoiden mukaan Suomessa ei tunneta riittävästi verkosto-omaisuuden tilaa, ja siksi päättäjät havahtuvat vesiverkoston saneeraustarpeisiin ja vesihuollon kriittisyyteen usein kriisien kautta. Suomi on sijoittunut kärkipäähän vesialaa koskevissa kansainvälisissä vertailuissa, mutta asiantuntijat ovat huolissaan riittämättömästä panostuksesta niin vesihuoltoalan tutkimukseen kuin kehittämiseen.

Lue lisää

Näin turvataan vesihuollon perusrakenteet

27.03.2018

Kriisi on usein kehityksen liikkeelle paneva voima. Se pakottaa tarkastelemaan toimintatapoja uudelleen. Vesihuollossa ei ole vielä jatkuvan kehityksen kulttuuria, joten vesihuoltolaitosten aktiivisuus ja kiinnostus kehittämiseen ovat paljolti kiinni asenteista ja innostuneista henkilöistä. Oleellista on, miten vesihuoltoala suhteellisen pienenä toimijana saa äänensä kuuluviin. Vesihuollon tulevaisuuden suuri kysymys on, miten kunnat omistajan roolissa päättävät turvata vesihuollon perusrakenteet; tarvittavan taloudellisen pohjan, kestävän henkilöresursoinnin sekä toimivan teknologian.

Lue lisää

Vesihuollon kriisien ratkaisemiseen tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä

22.03.2018

Vietämme tänään maailman vesipäivää. Pisaran blogissa olemme aiemmin tuoneet esille vesihuollon haasteita ja kehityskohteita Suomessa. Tässä artikkelissa luomme katsauksen vesihuollon globaaleihin haasteisiin.

Lue lisää

Kenen vastuulla vesihuollon digitalisointi on?

27.02.2018

Suomalainen vesihuolto asettuu kansainvälisissä vesialaa koskevissa vertailuissa usein kärkipäähän. Myös Suomessa veden kuluttajat näkevät vesihuollon toimivana ja vaivattomana. Puutteita on kuitenkin paljon, ja asiantuntijoiden mukaan on huolestuttavaa, miten vähän vesihuoltoalan tutkimukseen ja kehittämiseen panostetaan maassamme.

Lue lisää

Vesihuollon digitalisaatio – kiristyneet vaatimukset haastavat kehittämään osaamista

20.02.2018

Vesihuollossa digitalisaatiolla tarkoitetaan älykkäitä digitaalisia palveluita ja työkaluja, jotka mahdollistavat ennakointiin, optimointiin ja etämonitorointiin perustuvan toiminnan. Digitaalisilla menetelmillä on mahdollista paitsi lisätä vesihuollon toimintavarmuutta ja kasvattaa kustannustehokkuutta, myös turvata kuntalaisten tyytyväisyys - niin tänään kuin huomennakin.

Lue lisää

Kuntien elinvoimaisuus nousuun investoimalla tulevaisuuteen

15.02.2018

Kunnan vastuulle kuuluu vesihuollon lisäksi lukuisia muita tehtäviä, joihin panostaminen on kunnan elinvoimaisuuden kannalta tärkeää. Vesihuollon suunnittelua ja siihen liittyvää päätöksentekoa on tehostettava, sillä vesihuollossa lisääntyvä sääntely, verkostojen ikääntyminen, osaamisvaatimusten nousu ja paikoittainen pula vesiammattilaisista aiheuttaa kustannuspaineita ja riskitason nousua. Kokenut ja kuntarajat ylittävän yhteistyön mahdollistava vesihuollon kumppani antaa kunnalle ja erityisesti kuntajohdolle mahdollisuuden keskittää resurssinsa sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Samalla rakennetaan hyvä perusta toimivalle ja tulevaisuuteen tähtäävälle vesihuollolle.

Lue lisää

Vesihuollon omaisuutta hoidettava aktiivisesti ja systemaattisesti

15.01.2018

Arviot maamme vesilaitosten saneerausvelan määrästä vaihtelevat 600 miljoonasta 1,2 miljardiin euroon. Eksaktin luvun etsintää olennaisempaa on kuitenkin vesilaitosten omaisuudenhallinnan tukeminen. Viisas omaisuudenhallinta perustuu systemaattisesti kerättävään tietoon sekä toimiviksi testattuihin menetelmiin ja työkaluihin.

Lue lisää

Digitalisaation hyödyt vesihuollolle

19.12.2017

Digitalisaatio muuttaa työn tekemistä, liiketoimintamalleja, asiakkaiden palvelua ja julkista sektoria. Kyse on hyvin nopeasti kehittyvien teknologioiden hyödyntämisestä uusilla tavoilla uuden arvon tuottamiseen. Teknologioiden avulla on jo pitkään lisätty kustannustehokkuutta, mutta nyt näköpiirissä on aika, jolloin tehokkuuden lisäksi odotetaan asiakkaan muidenkin arvojen ymmärtämistä ja tarpeiden täyttämistä.

Lue lisää

Pisaran terveiset Aquatech Amsterdam-vesitekniikan messuilta

01.12.2017

Tervetuloa Pisaran blogiin. Kerromme blogissa ajankohtaisista vesihuoltoon ja -teknologiaan liittyvistä aiheista. Kirjoittajina toimivat Jyväskylän Energian / Pisaran vesihuollon asiantuntijat.Blogin avaa Pisaran teknologiapäällikkö Aki Finér, joka kertoo hiljattain järjestettyjen Aquatech Amsterdam -messujen kuulumisista ja kohokohdista.

Lue lisää