Laadukas vesihuolto tarvitsee henkilöstöresursseja

12.12.2018

Vesihuollon laadun kehittäminen on vaikeaa, jos vesihuoltoon on varattu henkilöstöresursseja vain päivittäisten operatiivisten työtehtävien suorittamiseen. Laadukas vesihuolto vaatii resursseja ennakointiin ja riskien hallintaan. Henkilöstöresursseja voi löytyä uusien osaajien lisäksi alueellisen yhteistyön tai vesihuollon kumppanuuden kautta.

Lue lisää

Kunta on vastuussa laadukkaan jätevesihuollon järjestämisestä

28.11.2018

Jätevesihuollon vaikutus ympäristöön ja vesihuollon asiakkaiden hyvinvointiin on merkittävä. Jätevesihuollon perustana on jätevesiverkosto. Vanhentunut jätevesiverkosto on uhka niin luonnolle kuin vesihuollon asiakkaiden terveydelle. Tiedätkö, miten kuntasi jätevesihuolto toimii? Uusin asiantuntijamateriaalimme opastaa laadukkaan jätevesihuollon järjestämisessä.

Lue lisää

Pisara esitteli digitaalisen omaisuudenhallinnan konseptin kansainvälisessä No-Dig South Africa 2018 -konferenssissa

20.11.2018

ISTT on erikoistunut kaivamattoman tekniikan edistämiseen. Kaivamattoman tekniikan avulla maanalaisten verkostojen, kuten vesihuoltoverkostojen, saneeraustyöt on mahdollista toteuttaa esimerkiksi kaupunkioloissa ilman kaivuutöistä johtuvaa huomattavaa haittaa. Järjestön 36. vuosikokous järjestettiin kaivamattoman tekniikan No-Dig South Africa 2018 -konferenssissa. Pisaran Kimmo Järvinen luennoi konferenssissa vesihuollon digitaalisesta omaisuudenhallinnasta.

Lue lisää

Veden hinnan suunnittelu mahdollistaa vesihuollon laadukkaan kehittämisen

23.10.2018

Yksi vesihuollon tulevaisuuden uhkakuvista on veden hinnan nousu. Hinnan kehittymiseen vaikuttavat esimerkiksi pienten paikkakuntien edelleen pienentyvät asukasluvut sekä vesiverkoston saneerausvelan kasvu. Tässä blogikirjoituksessa kerromme, miten veden hinnan suunnittelulla vaikutetaan vesiliiketoiminnan kannattavuuteen.

Lue lisää

Alueellinen yhteistyö tuo vesihuoltoon merkittäviä etuja

16.10.2018

Alueellinen yhteistyö vesihuollossa mahdollistaa pienten vesihuoltolaitosten voimavarojen yhdistämisen ja kustannusten jakamisen siten, että kaikki vesihuollon asiakkaat saavat nauttia entistä laadukkaammasta ja puhtaammasta vedestä. Yhteistyötä tehdään jo nyt eri vesihuollon palveluiden saralla. Tässä artikkelissa kerromme, miksi laajempi vesihuollon yhteistyö kannattaa ja mitä etuja se tuo vesihuoltolaitoksille ja erityisesti sen asiakkaille.

Lue lisää

Edelläkävijäkunta haluaa investoida vesihuollon tulevaisuuteen

04.10.2018

Kunnat tuottavat asukkailleen runsaasti palveluita, joiden avulla mahdollistetaan mutkaton ja onnellinen arki. Puhdas vesi on välttämätön hyvinvoivan ja menestyksekkään kunnan rakentamisessa. Tiukentuva lainsäädäntö ja vesihuoltoon liittyvät uhkakuvat eivät helpota kuntapäättäjien työtä hyvinvoivan kunnan kehittämisessä. Siksi Pisara tarjoaa monipuolisia ratkaisumalleja kunnille niiden asukkaiden hyvinvoinnin mahdollistamiseksi.

Lue lisää

Kunnan vesihuollon kehittäminen Pisara BlueModelin avulla

20.09.2018

Kunnilla riittää haasteita vesihuollossa: saneerausvelat nousevat, vesihuollon asiantuntijat eläköityvät, vesihuoltoverkot rapautuvat, veden hinta karkaa ja epidemiatkin uhkaavat myllätä. Myös digitalisaatio muuttaa vesihuollon toteuttamista aina suunnittelusta käyttöön ja kunnossapitoon saakka. Vesihuollon kumuloituvien ongelmien ratkaiseminen vaikuttaakin kunnan vetovoimaan sekä talouteen. Pisara BlueModel, kuntien vesihuollon uusi älykäs malli, auttaa ensin hahmottamaan kokonaiskuvan kunnan vesihuollon tilanteesta ja tämän jälkeen ratkaisemaan haasteet.

Lue lisää

Kuntapäättäjä, tunnetko kuntasi vesihuollon tilan?

23.08.2018

Se, miten vesihuollon kumuloituvat ongelmat ratkaistaan pitkällä aikavälillä, vaikuttaa kunnan elinvoimaisuuteen, alueella harjoitettavaan liiketoimintaan ja jopa asumiseen. Puhdas talousvesi ei välttämättä ole tulevaisuudessa itsestäänselvyys, ja veden hinta tulee väistämättä nousemaan. Tällöin ammattimaisesti järjestetty vesihuolto nousee kunnan vetovoimatekijäksi. Vesihuollon tulevaisuudesta ja Pisaran ratkaisusta kuulet lisää tämän vuoden Kuntamarkkinoilla 12.-13.9.2018.

Lue lisää

Parempaa asiakastyytyväisyyttä täsmällisellä häiriötiedottamisella

07.08.2018

Vesihuollon häiriötiedottaminen on yksi keino parantaa kunnan viestintää ja tiedonkulkua. Etenkin kesäaikaan häiriötiedottaminen on usein ajankohtaista, kun verkostossa tehdään huolto- ja korjaustoimenpiteitä, joiden vuoksi vesi joudutaan suunnitellusti katkaisemaan rajatulta alueelta. Jotta prosessiin kuuluvista katkoista koituva lyhytaikainenkin haitta saadaan minimoitua, on tärkeää hoitaa tiedotus kunnolla. Tyypillisesti työmaat näyttäytyvät kuntalaisille myös muuttuneina liikennejärjestelyinä sekä ylimääräisenä meluna ja pölynä. Etenkin liikennejärjestelyiden muutoksia vaativista työmaista tiedotetaan aina myös medialle.

Lue lisää

Vesihuollon vakaa tulevaisuus vaatii uusia investointeja

11.07.2018

Vesihuollon asiantuntijat tietävät, että toimintavarmuuden ja turvallisuuden kannalta seuraavat 10 vuotta tulevat olemaan kriittisiä, vaikka tällä hetkellä ongelmat eivät satunnaisia vesikriisejä lukuun ottamatta näy konkreettisesti kuntalaisten arjessa. Mitkä ovat vesihuollon tulevaisuuden kannalta tärkeimmät toimenpiteet? Kuntalehti uutisoi Suomen vesihuoltoverkostojen olevan monin paikoin kriittisessä tilassa. Artikkelissa ennustetaan verkoston heikkenevän tilan ja kasvavan saneerausvelan muodostuvan tulevaisuudessa sekä ympäristö- että hygieniariskeiksi.

Lue lisää